Odluke o poništenju

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ: 02-19646/18

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku rezervnih dijelova za 35 kV postrojenje HE Salakovac za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

odluka o poništenju

Usluga izrade studije

Zaštitna oprema za VN postrojenja

Zaštitna oprema za VN postrojenja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Nabavka sitnog inventara-ostalo

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke, broj: 10304-OP-011/18

Radne uniforme, zaštitna i radna odjeća za profesionalnu upotrebu

Nema odluka