Odluke o poništenju

ODLUKA o otkazivanju postupka broj 02-2-83-2952/17

Poslovi DDD-a (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica

ODLUKA o poništenju br. 02-10251/17

Nabavka i montaža opreme za kuhinju za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica

Odluka o poništenju postupka javne nabavke po Otvorenom postupku broj EDZE-OP-06/17

Servisiranje i popravka vozila iz programa Ssangyong Actyon za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica

Odluka o poništenju

Zamjena generatorskih ležajeva

Odluka o Otvorenog postupka javne nabavke br. 1424-1-2-125-3-184/16

Kalibracija mjerača protoka vode za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o poništenju Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda br. 2000016197-16

Nabavka lijekova i medicinskog materijala u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o poništenju Otvorenog postupka javne nabavke br. 1424-1-1-126-3-185/16

Nabavka sitnog inventara u Restoran u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o poništenju Otvorenog postupka javne nabavke br. 1424-1-1-123-3-182/16

Nabavka transformatorskog ulja u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o poništenju Otvorenog postupkajavne nabavke br. 1424-1-2-112-3-161/16

Preljevanje ležajeva turbine bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka p poništenju Otvorenog postupka javne nabavke br. 1424-1-2-12-3-17/16

Remont potpalnog sistema bloka 5-110 MW u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o poništenju postupka nabavke po Otvorenom postupku broj: 1424-1-2-55-3-85/16

Godišnji ugovor za održavanje cijevnog sistema blokova 5, 6 i 7 u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

Odluka o poništenju postupka nabavke po Konkurentskom zahjevu za dostavljanje ponuda u predmetu broj 2000016097

Servis analizatora dimnih plinova bloka 6 u Podružnici termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o poništenju postupka nabavke po Otvorenom postupku broj 1424-1-2-48-3-70/16

Godišnji ugovor za izvođenje bravarsko-zavarivačkih usluga u Pogonu održavanja u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o poništenju postupka nabavke po Otvorenom postupku broj: 1424-1-2-66-3-101/16

Neplanirano održavanje električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme - popravak 6 kV el.motora mlina snage 500 kW bloka 6

Odluka o poništenju Otvorenog postupka javne nabavke br. 1424-1-2-22-3-36/16

Remont potpalnog sistema bloka 6-110 MW u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o poništenju Otvorenog postupka javne nabavke br. 1424-1-2-24-3-38/16

Remont armature u strojarnici bloka 6-110 MW u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke br. 2000016289

Ispitivanje hidrantske mreže u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o poništenju Otvorenog postupka javne nabavke br. 1424-1-1-348-3-444/15

Nabavka laboratorijske opreme za analizu vode u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o poništenju Otvorenog postupka javne nabavke br. 1424-1-1-137-3-127/15

Nabavka prijenosnog uređaja za vibrodijagnostiku i balansiranje u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o poništenju Otvorenog postupka javne nabavke br. 1424-1-1-447-3-574/15

Nabavka labor. opreme za analizu plina i uglja u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Nema odluka