Odluke o izboru

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ: 02-2-83-4126/18

Održavanje i servis teretnih vozila za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Remont i redovno održavanje postrojenja za pripremu i sagorijevanje uglja u TE Tuzla, Tuzla

Remont i redovno održavanje postrojenja za pripremu i sagorijevanje uglja u TE Tuzla, Tuzla

ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-19645/18

Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača za nabavku prehrambenih artikala, dodataka jelima, potrošnog materijala i bezalkoholnih pića za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj 10304-OP-010/18

Zaštitna i radna obuća za profesionalnu upotrebu

Odluka o izboru KZ-64/18

Usluge košenja trave i čišćenja korova, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Nabavka raznih vrsta sitne opreme

Nabavka i ugradnja tahografa za manevarsku lokomotivu

Nabavka i ugradnja tahografa za manevarsku lokomotivu

Usluge čišćenja prostorija, postrojenja i opreme u pogonu proizvodnja

Usluge čišćenja prostorija, postrojenja i opreme u pogonu proizvodnja

Servis, kalibracija, validacija i isporuka dijelova i drugog materijala za volumetrijski KF Titrator Metrohm 870

Servis, kalibracija, validacija i isporuka dijelova i drugog materijala za volumetrijski KF Titrator Metrohm 870

Odluka o izboru KZ-48/18

Izrada projektnog zadatka za izradu elaborata o stručnoj analizi i ocjeni postoje li uslovi za bezbijedno pražnjenje hidroakumulacije Sniježnica na kotu 261,60 m.n.v. sa procjenom rizika za stabilnost…

Nabavka rezervnih dijelova za rovokopač CASE tip 590 SLE

Nabavka rezervnih dijelova za rovokopač CASE tip 590 SLE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku, 10304-OP-013/18

Izolaciona zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu

Nema odluka