Odluke o izboru

ODLUKA O IZBORU BROJ 02-2-83-7498/17

Ispitivanje baždarenje (verifikacija) brojila električne energije za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica

Nabavka kablova i kablovskog pribora

Nabavka kablova i kablovskog pribora

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAĆA BROJ: 02-2-83-7377/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za neprekidno električno napajanje i invertora/UPS za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Odluka o izboru

Usluge održavanja čistoće prostorija ED Mostar

Usluge održavanja čistoće prostorija ED Mostar

Servisiranje analizatora gasova emisije zagađujuće materije u zrak

Servisiranje analizatora gasova emisije zagađujuće materije u zrak

QAL-2 provjera uređaja za monitoring emisije zagađujuće materije u zrak

QAL-2 provjera uređaja za monitoring emisije zagađujuće materije u zrak

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba, broj 10304-OP-006A/17

Nabavka instalacionih kablova, boja, lakova, ljepila, metli, četki i raznih drugih proizvoda za održavanje

Nema odluka