Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-2-83-5145/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: Ispitivanje metodama bez razaranja mašinske opreme i sanacija oštećenja kavitacije u pogonima HE Jablanica i HE Grabovica za potrebe Podružnice…

Nabavka rezervnih dijelova drobilice šljake

Nabavka rezervnih dijelova drobilice šljake

Primarno ispitivanja sistema uzemljenja u TE „Tuzla“, Tuzla

Primarno ispitivanja sistema uzemljenja u TE „Tuzla“, Tuzla

Usluga iznajmljivanja dizel lokomotive sa osobljem

Usluga iznajmljivanja dizel lokomotive sa osobljem

Lanci za dovače uglja blokova 4, 5, 6 i njegovih rezervnih dijelova

Lanci za dovače uglja blokova 4, 5, 6 i njegovih rezervnih dijelova

Isporuka rezervnih dijelova za vodene topove (duvače) blokova 4, 5 i 6

Isporuka rezervnih dijelova za vodene topove (duvače) blokova 4, 5 i 6

Nabavka lične zaštitne opreme

Nabavka lične zaštitne opreme

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-KZ-54/17

Prevoz raznih tereta-brza pošta, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla

ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-19534/17

Kontrolno ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti CO2 boca i provjera i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenih sistema aktivne zaštite od požara u objektima Podružnice »Hidroelektrane…

ODLUKA O IZBORU PRIHVATLJIVOG PONUĐAČA BROJ 02-19258/17

Vatrogasno obezbjeđenje pogona HE Grabovica i objekata Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica na području Općine Jablanica

Nabavka rezervnih dijelova za elektro filtere

Nabavka rezervnih dijelova za elektro filtere

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-19073/17

Pružanje ronilačkih usluga u pogonima HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica03

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za otvoreni postupak, broj 10304-OP-009/17

„Nabavka tonera”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku, 10304-OP-002/17

„Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (Općine Hadžići, Trnovo i Novo Sarajevo)”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke, 10304-OP-008/17

Održavanje i servisiranje teretnih vozila na području BPK Goražde

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke, 10304-OP-005/17

Nabavka katanaca i brava

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke 10304-OP-041A/16

Usluge održavanja i servisiranja putničkih vozila Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, PJ Goražde

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke

10304-OP-001/17, Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (Općina Ilidža i Novi grad)

Odluka o okončanom Otvorenom postupku i izboru najpovoljnijeg ponuđača po tenderu broj 1424-1-2-107-3-153

Remont, armature, pumpi vodenih puhača i remont parnih puhača u kotlovnici bloka 6-110 MW u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj 2000017412

Servis, baždarenje i kalibracija laboratorijskih analitičkih i tehničkih vaga u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 2000017007

Servis i verifikacija vaga za ugalj u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o okončanom Otvorenom postupku i izboru najpovoljnijeg ponuđača 1424-1-1-154-3-222/16

Nabavka i ugradnja frekventnog pretvarača 160 kW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Otvorenom postupku broj1424-1-1-169-3-240/16

Nabavka masti u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru prihvatljivog ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda br.2000017241

Neplanirane nabavke materijala za održavanje elektro postrojenja-nabavka materijala za dranažni kanal u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda br.2000017211

Nabavka rezervnih dijelova za održavanje računara u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

Nema odluka