Odluke o izboru

Odluka o izboru KZ-151/17

Defektaža i popravka numeričkog releja zaštite REF 541, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 103-RAD-03/17

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar, PJD Konjic sa djelomičnom isporukom materijala

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar, PJD Konjic sa djelomičnom isporukom materijala

Odluka o izboru OP-57/17

Usluge popravki i održavanja vozila marke „ŠKODA“, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku, broj 10304-OP-031/17

Održavanje i servisiranje teretnih vozila sa hidrauličnom nadogradnjom na području Kantona Sarajevo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku, broj 10304-OP-042/17

Usluge geodetskog snimanja

Nema odluka