Odluke o izboru

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-37962/17

Sanacija klizišta Ribići-III faza za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Tenderu broj 2000020043

Zamjena niskonaponskih provodnika izolatora na bloku trans. 1 i 2 HE Grabovica

Odluka o izboru KZ-129/17

Molersko-farbarski radovi, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

Odluka o izboru KZ-180/17

„Izrada Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla i Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu lijevog boka brane Sniježnica, Općina Teočak“, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija"…

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA BROJ 02-37433/17

Interpretacija rezultata tehničkog osmatranja brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac (fizikalna i geodetska mjerenja) za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Odluka o izboru P-163/17

Dodatni radovi na sanaciji i adaptaciji zgrade tehničke operative, Službe za priključenja u Gračanici i dežure sa pomoćnim prostorijama, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Nabavka brtvenog materijala

Nabavka brtvenog materijala

Nabavka kliznih šina za rostove blokova 4 i 5

Nabavka kliznih šina za rostove blokova 4 i 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku, 10304-OP-026/17

Održavanje i servisiranje teretnih vozila ukupne mase 3,5 tone

Nema odluka