Obavještenja o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Obavještenje o nabavci

Planski servis TMV marke Toyota Hilux

Obavještenje o nabavci

Planski servis TMV marke Ford Ranger

Obavještenje o nabavci

Sanacija krova na objektu PJD Bihać

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-3-39-3-27

Izgradnja skladišta za tehnička ulja za potrebe pogona HE Grabovica Podružnice “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica

Sanacija TS 35/10 (20) kV Sapna, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

Sanacija TS 35/10 (20) kV Sapna, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-3-20-3-35/18

Nabavka vodokaznih stakala

Nabavka vodokaznih stakala

Nabavka kopir papira za potrebe Direkcije Društva

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-1-142-3-92/18

Nabavka kvantitativnog i kvalitativnog prijema uglja

Odluka o izboru

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-2-37-3-25/18

Usluge održavanja elektromašinske opreme i postrojenja - mjerenje vibracija i opleta agregata broj 1. u pogonu HE Grabovica za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-1-38-3-26/18

Nabavka hljeba i peciva za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-36-3-24/18

Nabavka brtvenog materijala za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

Nabavka i ugradnja ultrazvučnog mjerača protoka

Nabavka i ugradnja ultrazvučnog mjerača protoka

INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Nabavka turbinskog ulja Mobil DTE Pil Heavy Medium ISO VG 68 Zza potrebe pogona HE Jablanica i HE Salakovac, Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Nabavka rezervnih dijelova za usisivače prašine

Nabavka rezervnih dijelova za usisivače prašine

Servis, kalibracija, validacija i isporuka dijelova i drugog materijala za volumetrijski KF Titrator Metrohm 870

Servis, kalibracija, validacija i isporuka dijelova i drugog materijala za volumetrijski KF Titrator Metrohm 870

Rekonstrukcija ventila za napajanje kotla 5

Rekonstrukcija ventila za napajanje kotla 5

Obavještenje o nabavci

Sanacija spomen obilježje

Nabavka kancelarijskog materijala

Nabavka kancelarijskog materijala

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-32-3-23/18

Nabavka brtve za klapne na brani i drugu hidromehaničku opremu HE Grabovica Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Kvalitativna i kvantitativna kontrola goriva i tehničkih hemikalija

Kvalitativna i kvantitativna kontrola goriva i tehničkih hemikalija

OBAVJEŠTENJE Materijal i rezervni dijelovi za remont i redovno održavanje tehnoloških mjerenja i automatike blokova 3 i 6

OBAVJEŠTENJE Materijal i rezervni dijelovi za remont i redovno održavanje tehnoloških mjerenja i automatike blokova 3 i 6

Rezervni dijelovi za vozila unutrašnjeg transporta

Rezervni dijelovi za vozila unutrašnjeg transporta

UNUTRAŠNJA ADAPTACIJA I SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U TE TUZLA

UNUTRAŠNJA ADAPTACIJA I SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U TE TUZLA

Pregled sredstava rada

Pregled sredstava rada

Servis kalorimetara Ika Werke C5003 sa nabavkom rezervnih dijelova

Servis kalorimetara Ika Werke C5003 sa nabavkom rezervnih dijelova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-2-31-3-22/18

Kontrolno ispitivanje i periodični pregled aparata za gašenje početnog požara pod stalnim pritiskom i aparata sa bočicom u objektima Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-135-3-81/18

Nabavka dizel goriva za potrebe TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-28-3-19/18

Nabavka elektro materijala za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU

Nabavka grafitnih četkica i držača četkica za generatore za potrebe pogona HE Jablanica i HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Obavještenje o nabavci

Usluga čišćenja poslovnih prostorija

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-67-8-74/18

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-67-8-74/18

Nabavka čeličnih lamela

Nabavka čeličnih lamela

Nabavka damper kamiona nosivosti 130-140 t za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o.- Nabavka damper kamiona nosivosti 130-140 t za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU “Đurđevik” d.o.o.- Nabavka damper kami

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 350-1-1-231-3-76/18

Nema tendera