Obavještenja o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-1-188-8-172/17

Nabavka ličnih i skupnih zaštitnih sredstava, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-1-211-3-173/17

Isporuka/ugradnja srednjenaponskih blokova za potrebe priključenja mHE Spreča i povećanja priključne snage za PO Jadrina, za potrebe Podružnice ”Elektrodistribucija” Tuzla

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1896-8-640/17

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1896-8-640/17

Usluga servisa, baždarenja-kalibracije i verifikacije- certificiranja brojila količine toplotne energije za Tuzlu i Lukavac

Usluga servisa, baždarenja-kalibracije i verifikacije- certificiranja brojila količine toplotne energije za Tuzlu i Lukavac

Izrada misije geotehničkog inženjerstva u okviru projekta snabdijevanja tečnim gorivom na DU

Izrada misije geotehničkog inženjerstva u okviru projekta snabdijevanja tečnim gorivom na DU

Specijalističke usluge opravke, servisiranja i isporuke rezervnih dijelova klipnih i vijčanih kompresora, duvaljki i sušača zaraka

Specijalističke usluge opravke, servisiranja i isporuke rezervnih dijelova klipnih i vijčanih kompresora, duvaljki i sušača zaraka

Nabavka čeličnih limova

Nabavka čeličnih limova

Pregled i ispitivanje sredstava rada

Pregled i ispitivanje sredstava rada

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-1-171-3-111/17

Nabavka i zamjena postojećih vibrosistema agregata za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica

Izrada analize uticaja na kvalitet zraka u Tuzlanskoj kotlini

Izrada analize uticaja na kvalitet zraka u Tuzlanskoj kotlini

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-166-3-103/17

Nabavka IKT materijala po otvorenom postupku broj: 10304-OP-033/17

Remont armature

Remont armature

Remont turbinskih postrojenja

Remont turbinskih postrojenja

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1409-1-3-170-3-110/17

Građevinski radovi na sanaciji kućice temeljnog ispusta izlaz za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Popravka putničkih vozila Volkswagen, Renault i Škoda sa ugradnjom rezervnih dijelova

Popravka putničkih vozila Volkswagen, Renault i Škoda sa ugradnjom rezervnih dijelova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-168-3-109/17

Nabavka i montaža klima uređaja za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

Remont ventilatora, zagrijača zraka, elektrofiltera i kanala blokova 3, 4, 5 i 6

Remont ventilatora, zagrijača zraka, elektrofiltera i kanala blokova 3, 4, 5 i 6

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-350-3-370/17

Održavanje DMS sistema za potrebe Društva JP EP BiH d.d. Sarajevo

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja

Otvoreni postupak

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-202-3-169/17

Održavanje vodovodnih instalacija, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Obavjestenje o nabavci 1437-1-1-164-3-100

Zaštitni opasaci i penjalice za betonske i drvene stubove

Obavjestenje o nabavci 1437-1-1-162-3-97

Zastitna i radna obuca za profesionalnu upotrebu

Obavjestenje o nabavci 1437-1-1-161-3-96/17

Zastitni sljemovi, stitnici, zastitne rukavice i sanitetska oprema

Obavještenje o nabavci

Pregled regulacione preklopke TZ5

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-3-1-2024-3-614/17

nabavka rezevnih dijelova za kombajn EDW-150-2L za potrebe ZD RU Kreka

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 685-1-1-95-3-77/17

nabavka kalorimetra za potrebe ZD RU Gračanica

Nabavka armature

Nabavka armature

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-201-3-168/17

Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla u Sapni i Teočaku

Nabavka pekarskih proizvoda

Nabavka pekarskih proizvoda

Nabavka betonskog čelika i armaturnih mreža za potrebe redovnog održavanja u TE „Tuzla“, Tuzla

Nabavka betonskog čelika i armaturnih mreža za potrebe redovnog održavanja u TE „Tuzla“, Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-165-3-108/17

Nabavka materijala i rezervnih dijelova za elektromašinsku i hidromehaničku opremu (ventili, pumpe i materijal za vatrodojavu) za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

Nabavka brusnog materijala

Nabavka brusnog materijala

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-340-3-136/17

Isporuka goriva za potrebe PJD Busovača ED Zenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-3-191-3-163/17

Izvođenja građevinskih radova na području Grada Tuzle, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-3-192-3-164/17

Izvođenja građevinskih radova na području općina Banovići i Kladanj, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-3-190-3-162/17

Izvođenje građevinskih radova na području općina Srebrenik i Gradačac, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1905-8-602/17

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1905-8-602/17

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-1-163-3-106/17

Poribljavanje ribolovnih zona sliva rijeke Neretve na kojima pravo upravljanja ribljim fondom ostvaruju Udruženje sportskih ribolovaca «Glavatica» - Jablanica, Udruženje građana «Organizacija sportskih…

Nabavka čeličnih lamela

Nabavka čeličnih lamela

Nabavka gumenih transportnih traka

Nabavka gumenih transportnih traka

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-1-188-3-160/17

Nabavka ličnih i skupnih zaštitnih sredstava, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Obavještenje o nabavci

Nabavka pasti i sapuna

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-343-3-357/17

Izvođenje radova na obnovi porušenog mosta na Neretvi

Nema tendera