Obavještenja o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-2-108-3-68/17

Recertifikacija integriranog sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i sistema okolinskog upravljanja ISO 14001:2004 za potrebe Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica

Informacija o pregovaračkom

Nabavka prevoza uglja željeznicom

Nabavka gumenog prstena (obruča) za vezu vratila 1832R, za STROMAG PERIFLEX spojnicu tipa PTT 700 R

Nabavka gumenog prstena (obruča) za vezu vratila 1832R, za STROMAG PERIFLEX spojnicu tipa PTT 700 R

Čišćenje cijevnih hladnjaka turbinskog ulja

Čišćenje cijevnih hladnjaka turbinskog ulja

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 1424-1-1-353-4-330/17

Nabavka cijevi i cijevnih elemenata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-3-107-3-66/17

Sanacija pristupnih rampi za centralno skladište Podružnice "Hidroelektrane na neretvi" Jablanica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1409-1-3-82-5-65/17

Obavještenje o dodjeli Ugovora za nabavku radova na sanaciji padine na lijevoj obali HE Grabovica za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Obavještenje o nabavci, 967-1-3-871-3-101/17

Istražno bušenje u eksploatacionom polju ZD RMU Kakanj

Obavještenje o nabavci

Nabavka i ugradnja klima uređaja

Usluge održavanja čistoće prostorija ED Mostar

Obavještenje o nabavci - Usluge održavanja čistoće prostorija ED Mostar

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI, 986-1-1-223-3-232

Nabavka servomotora bloka 7 sa ugradnjom za potrebe TE Kakanj

Nabavka grafitnih četkica za 2017. godinu

Nabavka grafitnih četkica za 2017. godinu

Rezervni dijelovi za hidraulički transport šljake

Rezervni dijelovi za hidraulički transport šljake

Nabavka goriva

Obavještenje o nabavci

Kontinuirana opravka putničkih i teretnih motornih vozila

Usluga održavanja motornih vozila

Kontinuirana opravka putničkih i teretnih motornih vozila

Usluga održavanja motornih vozila

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-197-8-214/17

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-197-8-214/17

Nema tendera