Obavještenja o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Nabavka rezervnih dijelova za pumpna postrojenja

Nabavka rezervnih dijelova za pumpna postrojenja

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-142-3-94/17

Geodetsko osmatranje klizišta Kukovi za potrebe podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 350-1-1-481-8-213/17

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 350-1-1-481-8-213/17

Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja EEO

Isprava obavještenja o nabavci

Specijalističke usluge opravke, servisiranja i isporuke rezervnih dijelova klipnih i vijčanih kompresora, duvaljki i sušača zaraka

Specijalističke usluge opravke, servisiranja i isporuke rezervnih dijelova klipnih i vijčanih kompresora, duvaljki i sušača zaraka

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-3-139-3-93/17

Sanacija klizišta Ribići - III faza za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-1-145-3-120/17

Nabavka materijala za održavanje IT i TK opreme, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-148-3-125/17

Usluge popravke mehanizma za podešavanje lopatica rotora Kaplanove turbine na mHE Modrac, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla.

Nabavka gumenog prstena (obruča) za vezu vratila 1832R, za STROMAG PERIFLEX spojnicu tipa PTT 700 R

Nabavka gumenog prstena (obruča) za vezu vratila 1832R, za STROMAG PERIFLEX spojnicu tipa PTT 700 R

Nabavka i isporuka sitnog potrošnog materijala za redovno građevinsko održavanje u TE “Tuzla” Tuzla.

Nabavka i isporuka sitnog potrošnog materijala za redovno građevinsko održavanje u TE “Tuzla” Tuzla.

Izrada Glavnog projekta zamjene cjevovoda DN700 cjevovodom DN800 na dionici hidroakumulacije Modrac (visinski

Izrada Glavnog projekta zamjene cjevovoda DN700 cjevovodom DN800 na dionici hidroakumulacije Modrac (visinski rezervoar 1) - TE "Tuzla", Tuzla

Nabavka grafitnih četkica za 2017. godinu

Nabavka grafitnih četkica za 2017. godinu

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1300-8-483/17

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1300-8-483/17

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA ZA USLUGE IZ ANEKSA II. DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Usluge prokresa, krčenja šume i drugog rastinja, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

Ispitivanje ovjesnih tačaka u RP 220 kV i 110 kV i zamjena oštećene ovjesne opreme

Ispitivanje ovjesnih tačaka u RP 220 kV i 110 kV i zamjena oštećene ovjesne opreme

Nabavka i polaganje niskonaponskog kabla

Nabavka i polaganje niskonaponskog kabla

ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI BROJ 1409-1-1-132-8-91/17

Nabavka i zamjena akumulatorske baterije br.2, 220 V u pogonu HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na neretvi" Jablanica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-3-136-3-92/17

Sanacija pristupnih rampi za centralno skladište Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 685-1-1-86-3-71/17

nabavka kalorimetra za potrebe ZD RU Gračanica

Usluga servisa, baždarenja-kalibracije i verifikacije- certificiranja brojila količine toplotne energije za Tuzlu i Lukavac

Usluga servisa, baždarenja-kalibracije i verifikacije- certificiranja brojila količine toplotne energije za Tuzlu i Lukavac

Obavjeptenje o nabavci

Sanacija biorotora BRT 400

Obavještenje o nabavci 986-1-1-267-3-307/17

NAbavka dijelova za kotlovsko postrojenje bloka 5 za potrebe TE Kakanj

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-1-133-3-90/17

Nabavka industrijskuh vijčanih kompresora za kočenje agregata za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Izdavanje poslovnog prostora

Izdavanje poslovnog prostora

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-132-3-89/17

Nabavka i zamjena akumulatorske baterije br.2, 220 V u pogonu HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

Nabavka ležajeva

Nabavka ležajeva

Pregled i kalibracija vaga za servisiranje vatrogasnih aparata i vaga u restoranu DI

Pregled i kalibracija vaga za servisiranje vatrogasnih aparata i vaga u restoranu DI

Nabavka analitičkih hemikalija

Nabavka analitičkih hemikalija

Obavještenje o nabavci

Nabavka analitičkih hemikalija

Obavjestenje o nabavci br.1437-1-3-129-3-80/17

Izvodenje radova na stvaranju uslova za prikljucenje novih kupaca

Ispravka za obavještenje o nabavci, broj 986-1-1-220-8-299/17.,

broj obavještenja 986-1-1-220-3-234/17

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-264-3-296/17

Spojna i ovjesna oprema za SN nadzemne vodove - LOT 21

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1150-8-459/17

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1150-8-459/17

Nema tendera