Obavještenja o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Nabavka masti.

Nabavka masti.

Usluga odvoza i zbrinjavanja građevinskog otpada iz kruga TE „Tuzla“, Tuzla

Usluga odvoza i zbrinjavanja građevinskog otpada iz kruga TE „Tuzla“, Tuzla

Servisiranje i popravka teretnih vozila

Servisiranje i popravka teretnih vozila

Nabavka odmašćivača

Nabavka odmašćivača

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-125-3-33/17

Usluge održavanja čistoće u poslovnim objektima ED Zenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-2-45-3-25/17

Kontrolno ispitivanje i periodični pregled aparata za gašenje početnog požara pod stalnim pritiskom i aparata sa bočicom u objektima Podružnice "Hidroelektrane na Nertvi" Jablanica

Servis, kalibracija i validacija laserskog brojača čestica Pamas

Servis, kalibracija i validacija laserskog brojača čestica Pamas

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-46-3-26/17

Nabavka mlijeka, mliječnih proizvoda, svježeg voća i povrća za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-22-3-17/17

Usluge tehničkih pregleda motornih vozila na području Živinica, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla

Ispravka Obavještenja o nabavci za konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga, broj: 10304-KZ-02/17

Usluga izrade geološkog elaborata nosivosti tla

Spojna i ovjesna oprema za SN nadzemne vodove - LOT 21

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-106-3-88/17

Nabavka usluga Microsoft Premier Support za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Ulja za motore i hidrauliku

Ulja za motore i hidrauliku

Rezervni dijelovi za elektrofiltere

Rezervni dijelovi za elektrofiltere

Vulkanizerske usluge na motornim vozilima u TE TUZLA

Vulkanizerske usluge na motornim vozilima u TE TUZLA

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga, broj: 10304-KZ-02/17

Usluga izrade geološkog elaborata nosivosti tla

Nabavka specijalnih kotrljajućih ležajeva za mlinove

Nabavka specijalnih kotrljajućih ležajeva za mlinove

Usluge upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija

Usluge upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija

Servis visokotlačne Hammelmann pumpe HDP 172

Servis visokotlačne Hammelmann pumpe HDP 172

- Usluga ručnog i mašinskog košenja, krčenja, uništavanja ambrozije i drugih radova na održavanju zelenih površina u krugu i van kruga TE “Tuzla” Tuzla.

- Usluga ručnog i mašinskog košenja, krčenja, uništavanja ambrozije i drugih radova na održavanju zelenih površina u krugu i van kruga TE “Tuzla” Tuzla.

Obavještenje o nabavci

Pregled alkotestera

Ispitivanje određenih pozicija na parovodima bloka 5

Ispitivanje određenih pozicija na parovodima bloka 5

Nabavka osigurača, postolja osigurača i limitatora za potrebe distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-102-3-81/17

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-43-3-23/17

Nabavka molersko-farbarskog i građevinskog materijala za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-42-3-22/17

Nabavka auto guma za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

Nabavka plastične opreme za potrebe distributivnih podružnica u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Nabavka kablovskih završnica, spojnica i adaptera za potrebe elektrodistributivnih Podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.- LOT 14

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-98-3-76/17

Nabavka užadi za nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih Podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo - LOT 15

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-97-3-75/17

Odvodnici prenapona - LOT 18

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-75-3-77/17

Kompozitni polimerni izolatori - LOT 16

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-100-3-79/17

INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-40-3-21/17

Nabavka lične zaštitne opreme za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi"Jablanica

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga, broj: 10304-KZ-01/17

Usluga periodičnog pregleda protivpožarnih aparata, hidranata i sistema za dojavu požara

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ZA POTREBE PODRUŽNICE "ELEKTRODISTRIBUCIJA" MOSTAR

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1432-1-2-40-3-3/17

Osiguranje po osnovu auto odgovornosti prema trećim licima.

Čišćenje cijevnih hladnjaka turbinskog ulja

Čišćenje cijevnih hladnjaka turbinskog ulja

Lanci za dodavače uglja blokova 4, 5, 6 i njegovih rezervnih dijelova

Lanci za dodavače uglja blokova 4, 5, 6 i njegovih rezervnih dijelova

Usluge opravke i servisiranja sa isporukom rezervnih dijelova za održavanje alatnih masina za obradu skidanjem strugotine

Usluge opravke i servisiranja sa isporukom rezervnih dijelova za održavanje alatnih masina za obradu skidanjem strugotine

Ljekarski pregled zaposlenika TE "Tuzla", Tuzla u 2017. godini

Ljekarski pregled zaposlenika TE "Tuzla", Tuzla u 2017. godini

Vanredni tehnički pregled teretnog lifta bloka 4

Vanredni tehnički pregled teretnog lifta bloka 4

Nabavka cijevnog luka

Nabavka cijevnog luka

Mjerenje sadržaja lebdećih čestica na deponiji šljake Divkovići

Mjerenje sadržaja lebdećih čestica na deponiji šljake Divkovići

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-67-3-65/17

Izvođenje radova na obnovi porušenog mosta na Neretvi

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-392-8-68/17

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-392-8-68/17

Kalibracija i verifikacija kamionske vage na silosu 3000 m3

Kalibracija i verifikacija kamionske vage na silosu 3000 m3

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-105-3-29/17

Isporuka goriva za potrebe PJD Zavidovići ED Zenica

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-3-1-295-8-119/17

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-3-1-295-8-119/17

Obavještenje o nabavci 1429-1-1-97-3-27/17

Isporuka goriva za potrebe PJD Kakanj ED Zenica

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-3-1-1-8-120/17

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-3-1-1-8-120/17

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-2-64-3-61/17

Održavanje Triangle Microworks driver (SCADA DC EPBiH)

ZDR IO 02-5-20/1-2/17– LOT 1 - Nabavka bagera zapremine kašike min. 2,0 m3 za potrebe Zavisnog društva Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla i LOT 2 - Nabavka bagera zapremine kašike min. 2,4 m3 za potrebe Zavisnog društva RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-293-3-64/17

Nema tendera