Obavještenja o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-97-3-57/17

Nabavka materijala za interventno otklanjanje kvarova (četverodijelni brtveni prsten, profilna gumena brtva i dr.) za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-104-3-65/17

Usluge popravki teretnih vozila marke „IVECO“, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Poništenje postupka LOT 1- Nabavka razne prehrambene robe za restoran DI

Poništenje postupka LOT 1- Nabavka razne prehrambene robe za restoran DI

Servis i ispitivanje VN prekidača 110 i 220 kV postrojenja

Servis i ispitivanje VN prekidača 110 i 220 kV postrojenja

Tender broj: 2000020085 - Održavanje Oracle licenci

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-163-3-169/17

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 952-1-1-247-3-82/17

nabavka PHD cijevi, spojnica i ventila za potrebe ZD RMU Zenica

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar, PJD Mostar sa djelomičnom isporukom materijala

Obavještenje o nabavci

Servisiranje i popravka teretnih vozila

Servisiranje i popravka teretnih vozila

Popravke, premotavanja i ispitivanja potopnih i prenosnih pumpi TE „Tuzla“, Tuzla

Popravke, premotavanja i ispitivanja potopnih i prenosnih pumpi TE „Tuzla“, Tuzla

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

"Hotline" usluge za sistem za nadzor i upravljanje ALSPA

Tehnički pregled vozila u vlasništvu TE "Tuzla", Tuzla

Tehnički pregled vozila u vlasništvu TE "Tuzla", Tuzla

Nabavka kablova i kablovskog pribora

Nabavka kablova i kablovskog pribora

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-102-3-63/17

Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala za izvođenje niskonaponskih priključaka na području Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla“, po Tenderu broj: OP EDTZ-31/17,…

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-101-3-62/17

Lot 8: Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama (Ši Selo) Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla na adresi Vrapče 2, 75000 Tuzla i Lot 9: Usluge održavanja čistoće u poslovnoj zgradi…

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-99-3-61/17

Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla, po Tenderu broj: OP EDTZ-29/17, lot 1-7.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-3-94-3-55/17

Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 2 na glavnom toku Dive Grabovice u zoni akumulacije HE Grabovica i bujične pregrade br. 1 na rijeci Drežanci u zoni akumulacije HE Salakovac za…

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-2-187-3-165/17

Nabavka podrške za MyQ licence za Kyocera štampače

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Planski servis teretnih motornih vozila marke Toyota Hilux

ISPRAVKA BROJ 2 ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-1-1-65-8-54/17

10304-OP-018/17 "Nabavka rezervnih dijelova za postrojenja i sklopne aparate“

Usluge opravke i servisiranja sa isporukom rezervnih dijelova za održavanje alatnih mašina za obradu skidanjem strugotine

Usluge opravke i servisiranja sa isporukom rezervnih dijelova za održavanje alatnih mašina za obradu skidanjem strugotine

Nabavka specijalnih kotrljajućih ležajeva za mlinove

Nabavka specijalnih kotrljajućih ležajeva za mlinove

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1432-1-1-90-3-6/17

Isporuka rezervnih dijelova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

NABAVKA GUMA ZA TERENSKA VOZILA I GRAĐEVINSKE MAŠINE

NABAVKA GUMA ZA TERENSKA VOZILA I GRAĐEVINSKE MAŠINE

ISPRAVKA BROJ 1 ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-1-1-65-8-53/17

10304-OP-018/17 "Nabavka rezervnih dijelova za postrojenja i sklopne aparate“

Obavještenje o nabavci 663-1-1-3-266/17

Nabavka kamiona kipera sa 4 osovine

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-90-3-52/17

Mjerni strujni transformatori po otvorenom postupku broj: 10304-OP-020/17

Nabavka rezervoara za transformatorsko ulje

Nabavka rezervoara za transformatorsko ulje

Nabavka termoizolacionog materijala

Nabavka termoizolacionog materijala

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-3-93-3-54/17

Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 13 na bujici Nevizdrački potok u zoni akumulacije HE Jablanica i bujične pregrade br. 1 u Glogošnici u zoni akumulacije HE Grabovica za potrebe…

Nabavka pilećeg mesa

Nabavka pilećeg mesa

Obavještenje o nabavci broj 1421-1-1-85-3-55/17

Izrada temelja armirano-betonskih stubova sa nabavkom i ugradnjom stubova

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-1-95-3-56/17

Nabavka i isporuka goriva za potrebe vozila Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla, raspoređenih na području Kladnja, Živinica, Lukavca, Srebrenika, Gradačca i Banovića

Servis i kalibracija tračnih vaga

Servis i kalibracija tračnih vaga

Obavještenja o nabavci br. 1424-1-1-312-3-246/17

Nabavka ostalog materijala za održavanje građevina za potrebe TE Kakanj

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-91-3-53/17

Nabavka limova i profila za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica

Obavještenje o nabavci broj 1437-7-1-83-3-46/17 (konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba, broj: 10304-KZ-06/17)

Mjerni instrumenti

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-3-91-3-55/17

Građevinski i elektromontažni radovi na podzemnim distributivnim NN i SN mrežama i kablovskim trafostanicama, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

Obavještenje o nabavci broj 1437-7-2-79-3-42/17 (konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga, broj: 10304-KZ-05/17)

Vulkanizerske usluge i pranje teretnih vozila

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-293-8-244/17

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-293-8-244/17

Nema tendera