Obavještenja o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Nabavka drvenih stubova

odluka o izboru

Usluge inoviranja investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije zamjenskog Bloka 8 TE Kakanj

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-67-3-49/18

nabavka kapitalnog remonta turboagregata bloka 4

Odluka o izboru

Nabavka dijelova za kotao bloka 7

Odluka o izboru

Nabavka pogonskog goriva putem benzinskih pumpi za vozila Direkcije JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-364-3-48/18

Nabavka usluga kvalitativne i kvantitativne kontrole uglja i izrada hemijske analize 51 pondera uzoraka uglja iz 2018. godine

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-65-3-45/18

Usluge izrade Elaborata o procjeni tržišne vrijednosti Bloka 6 u Termoelektrani Tuzla za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-2-60-3-44/18

Konsultantske usluge za ocjenu kritičnih varijabli Studije izvodivosti izgradnje bloka 7 u TE Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-63-3-43/18

Nabavka lož ulja srednje – niskosumporni mazut za potrebe Termoelektrane Tuzla

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-61-3-36/18

Nema tendera