Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Na 22. skupštini Društva, održanoj 26.augusta 2011. godine imenovani su članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na period od četiri godine od dana imenovanja.

Na Dvadeset i sedmoj Skupštini Društva, održanoj 31.01.2013. godine prihvaćena je ostavka podnesena 13.11.2012. godine i donesena Odluka o razrješenju sedmog člana Nadzornog odbora mr.sci Sanela Buljubašića.

Dr.sci Enver Agić, predsjednik Nadzornog odbora

Rođen je 1965. godine u Tojšićima. Diplomirao je 1989. godine na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Magistrirao je 2008. godine na CEFES-međunarodnom postdiplomskom studiju Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.  Doktorirao je na  Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 02.12.2014. godine i stekao zvanje doktora  tehničkih nauka, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika. Radio je u “Energoinvestu” Sarajevo - Tvornica glinice „Birač“ Zvornik i u Općini Kalesija,  kao pomoćnik načelnika za obnovu i razvoj. Zaposlen je u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Jakub Dinarević, član Nadzornog odbora

Rođen je 1955. godine u Brezi. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1982. godine. Magistrirao je 2004. godine na  Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Rudarski odsjek.
Zaposlen je u Rudniku mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza od 1982.godine, gdje je obavljao različite poslove, od pripravnika do direktora Rudnika, a sada  obavlja poslove savjetnika Društva.
Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Selvedin Subašić, član Nadzornog odbora

Rođen je u Travniku 1977. godine. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, Elektroenergetski smjer.
Od 2003. godine do 2006. godine bio je zaposlen u Rudniku mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o Travnik- Bila. Obavljao je funkciju člana Nadzornog odbora u Rudniku mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o.  Travnik - Bila. Zaposlen kao predavač stručnih predmeta elektro struke u MSTŠ „Travnik“ u Travniku.
Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Dr.sci Bahrudin Šarić, član Nadzornog odbora

Rođen je 1956. godine u Treštenici. Doktor je tehničkih nauka. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u oblasti energetike i rudarstva kroz rad i rukovođenje na poslovima održavanja, investiranja, razvoja i projektovanja. Radio je u Jedinstvnom preduzeću „Rudnici uglja Tuzla“ i Institutu za rudarska istraživanja u Tuzli. Zaposlenik je Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, gdje izvodi nastavu na odsjecima „Mehatronika“ i „ Energetika“.
Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Davorin Korać, član Nadzornog odbora

Rođen je 1959. godine u Metkoviću. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ima preko 20 godina radnog staža na raznovrsnim poslovima visoke stručne spreme.
Zaposlen je  u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, gdje obavlja poslove direktora
Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Fejsal Hrustanović, član Nadzornog odbora

Rođen je 1946. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radio je u Jugobanci/Union banci Sarajevo, u kojoj je od 1988. godine do 1993. godine obavljao funkciju generalnog direktora. Obavljao je funkcije direktora za finansije i investicije u Energoinvestu d.d. Sarajevo i generalnog direktora Triglav BH Osiguranja d.d. Sarajevo, gdje je sada na poziciji savjetnika Uprave Društva.
Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Na Trideset i prvoj Skupštini Društva, održanoj 29.05.2014. godine za sedmog člana Nadzornog odbora imenovan je Nedžad Bukvar, dipl.ekonomista.

Rođen je 1966. godine u Lipovicama, općina Kalesija. Zvanje diplomirani menadžer poslovne ekonomije je stekao 2008. godine, a zvanje diplomirani ekonomista je stekao 2012. godine na Fakultetu  poslovne ekonomije u Banja Luci,  Panevropski univerzitet „Aperion“.

Zaposlen je u zavisnom društvu Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, Rudnik „Dubrave, gdje obavlja poslove Rukovodioca službe ekonomsko finansijskih poslova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentnim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.