Elektroenergetski bilans Društva

Proizvodnja (GWh)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ukupno 6363 6544 7295 6927 7181 7295 6509 7473 7404 6910 7245
Termo 4812 5365 5750 5234 5013 6138 5368 5550 5787 5413 5780
Hidro 1551 1179 1545 1693 2168 1157 1141 1924 1617 1496 1464
Udio Hidro 24% 18% 21% 24% 30% 16% 18% 26% 22% 22% 20%

Realizacija elektroenergetskog bilansa (GWh)
  2012 2013 2014 2015 2016 Promjena 16/15
Hidroelektrane 1141 1924 1617 1496 1464 -2%
HE na Neretvi 1087 1854 1543 1436 1395 -3%
Male HE 55 69 74 60 69 15%
Termoelektrane 5368 5550 5787 5413 5780 7%
TE "Tuzla" 2881 3289 3668 3487 3686 6%
TE "Kakanj" 2487 2260 2119 1927 2094 9%
Proizvodnja 6509 7473 7404 6910 7245 5%
Prijem 355 324 350 704 1143 62%
Raspoloživo 6864 7797 7754 7613 8388 10%
Bruto distributivna potrošnja 4340 4402 4393 4543 4626 2%
Direktni potrošači 446 448 443 450 458 2%
Prijenosni gubici 114 130 118 140 ** **
Ukupna potrošnja 4900 4980 4954 5133 5084 -1%
Isporuka 1964 2817 2800 2481 3304 33%
Ukupne potrebe 6864 7797 7754 7613 8388 10%

** u nadležnosti NOS-a