Elektroenergetski bilans Društva

Proizvodnja (GWh)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ukupno 5767 6363 6544 7295 6927 7181 7295 6509 7473 7404 6910
Termo 4219 4812 5365 5750 5234 5013 6138 5368 5550 5787 5413
Hidro 1548 1551 1179 1545 1693 2168 1157 1141 1924 1617 1496
Udio Hidro 27% 24% 18% 21% 24% 30% 16% 18% 26% 22% 22%

Realizacija elektroenergetskog bilansa (GWh)
  2011 2012 2013 2014 2015 Promjena 15/14
Hidroelektrane 1157 1141 1924 1617 1496 -7%
HE na Neretvi 1114 1087 1854 1543 1436 -7%
Male HE 43 55 69 74 60 -19%
Termoelektrane 6138 5368 5550 5787 5413 -6%
TE "Tuzla" 3904 2881 3289 3668 3487 -5%
TE "Kakanj" 2234 2487 2260 2119 1927 -9%
Proizvodnja 7295 6509 7473 7404 6910 -7%
Prijem 296 355 324 350 704 101%
Raspoloživo 7591 6864 7797 7754 7613 -2%
Bruto distributivna potrošnja 4284 4340 4402 4393 4543 3%
Direktni potrošači 417 446 448 443 450 1%
Prijenosni gubici 119 114 130 118 140 19%
Ukupna potrošnja 4820 4900 4980 4954 5133 4%
Isporuka 2771 1964 2817 2800 2481 -11%
Ukupne potrebe 7591 6864 7797 7754 7613 -2%