E-račun

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo pruža Vam mogućnost da račune za električnu energiju primate elektronskim putem, pri čemu bi bila ukinuta dostava računa na kućnu adresu.

 

Elektronski račun je identičan papirnom računu koji Vam stiže na kućnu adresu.

 

Prijava na uslugu e-račun može se izvršiti na dva načina:

   • dolaskom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije, gdje će kupac na šalteru potpisati Izjavu o dostavi računa putem elektronske pošte;   
   • preuzimanjem teksta Izjave na web stranici, njenim popunjavanjem, potpisivanjem i dostavom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije ili slanjem na zvanične e-mail adrese Elektroprivrede BiH:  

   info.edbi@epbih.ba   -  Elektrodistribucija Bihać,

   info.edmo@epbih.ba -  Elektrodistribucija Mostar,

   info.edsa@epbih.ba   -  Elektrodistribucija Sarajevo,

   info.edtz@epbih.ba   -  Elektrodistribucija Tuzla,

   info.edze@epbih.ba  -  Elektrodistribucija Zenica 

      

   Dostava računa za električnu energiju putem e-maila počinje od prvog narednog obračunskog perioda od dana podnošenja zahtjeva.

   Kupci iz kategorije domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge, a opredjele se za uslugu e-račun, imaju povoljniji rok plaćanja računa, tj. 30 dana umjesto dosadašnjih 15. Ova pogodnost traje sve vrijeme korištenja usluge dostave računa putem e-maila. 

   Pored prijave na e-račun, kupcu je ostavljena mogućnost da naknadno uradi izmjenu e-mail adrese za dostavu računa, kao i da odjavi elektronsku dostavu računa i vrati se na dostavu računa na kućnu adresu.

   Procedura za izmjenu e-mail adrese za dostavu računa i odjavu usluge e-račun identična je proceduri prijave na uslugu e-račun.

   Prijavu na uslugu e-račun možete, također, izvršiti putem naše web stranice, uz napomenu da se u ovom slučaju radi o informativnom e-računu koji ne ukida dostavu papirnog računa. Uputstvo za prijavu usluge e-račun putem naše web stranice možete preuzeti ovdje

    

   E-račun Elektroprivrede BiH – sigurnost, zaštita okoline, štednja Vašeg vremena!