Hidroelektrana „Una Kostela“ rekonstrukcija i proširenje

Lokacija objekta: rijeka Una, postojeća HE „Una Kostela“, područje Grada Bihaća
Tip objekta: protočna derivaciona elektrana
Moguća inslalirana snaga: 13,7 MW
Godišnja proizvodnja: 73,5 GWh

Investicija

Investicija: 32,7 milion KM
Finansiranje: krediti i sredstva  EPBiH

Status projekta 

Okončane aktivnosti : 

  • Analiza hidrauličkih karakteristika i energetskih efekata druge faze rekonstrukcije sa Idejnim rješenjem HE „Una Kostela-Aneks“ 
  • Studija sa istražnim radovima o ekološki prihvatljivom protoku
  • Idejni projekat rekonstrukcije i proširenja
  • Studija uticaja na okoliš i društvo projekta rekonstrukcije i proširenja
  • Okolinska dozvola
  • Elaborat o istražnim radovima o ekološki prihvatljivom protoku rijeke Une na profilu HE "Una Kostela"

Aktivnosti koje su u toku: 

  • Obezbjeđenje odobrenja nadležnih uprava za rekonstrukciju i proširenje