Aktuelnosti

02. i 03. januara 2017.godine, neradni dani JP Elektroprivreda BiH obavještava cijenjene kupce da su ponedjeljak 02. januara i utorak 03. januara 2017.godine, državni praznik, te su u tom smislu u skladu sa Zakonom o državnim praznicima neradni dani

HE Vranduk - izvođenje pripremnih radova prema planiranoj dinamici Na gradilištu HE Vranduk u toku je izvođenje radova na čišćenju jame (korita) unutar zagata i deponovanje materijala na uzvodnom dijelu nasipa. Sa porastom temperatura poteklih dana, stekli su se uslovi za ispitivanje zbijenosti posljednjeg sloja nasipa, prije tampona na gradilišnom putu kod glavne strojare. Ostvareni rezultati od strane Nadzora su ocjenjeni zadovoljavajućim i dozvoljen je nastavak radova.

Potpisani ugovori o nabavci uglja za 2017. godinu Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju, potpisali su 28.decembra 2016. godine, sa predstavnicima rudnika u sastavu Koncerna EPBiH i RMU Banovići, ugovore o nabavci uglja za 2017. godinu.

Premašena proizvodnja električne energije u odnosu na 2015. godinu U JP Elektroprivreda BiH zaključno sa 17. decembrom 2016. godine, proizvedeno je 6.913 GWh električne energije, što je za 5,44 procenata više u odnosu na isti period prošle godine i 1,85 procenata u odnosu na planiranu proizvodnju u 2016. godini, te je ostvarena proizvodnja električne energije veća od ukupno ostvarene proizvodnje u 2015.godini (6.909 GWh).

Povećan osnovni kapital TTU energetik Na Prvoj redovnoj Skupštini Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, održanoj u ponedjeljak, 19.12.2016.godine, donesena je Odluka o povećanju osnovnog kapitala za 8,3 miliona KM.

HE Vranduk – Nastavak radova; pozitivan nalaz Federalnog okolinskog inspektora Uprkos niskim temperaturama, pripremni radovi 2. i 3. faze na gradilistu HE Vranduk nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom. Pomoćni objekat zagat brane prve faze zatvoren je čeličnim talpama prema lijevoj obali sa uzvodne i sa nizvodne strane. Trenutno se izvode pripremni radovi za postavljanje donjeg reda zatega na zid od talpi.

Zakazana Četrdeset četvrta (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Četrdeset četvrta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 30.12.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

HE Vranduk – Završni radovi na zatvaranju zagata brane prve faze; radovi i u rejonu strojare U okviru priprema za buduće radove na iskopu jame, odnosno temelja brane, na gradilištu HE Vranduk nastavljena je ugradnja talpi na uzvodnom, vanjskom dijelu zagata, te izrada zemljano-stijenskog nasipa na nizvodnom dijelu zagata na liniji postavljanja talpi za zatvaranje zagata sa nizvodne strane.

Pogodnost za kupce, korisnike usluge e-računa Kupci JP Elektroprivreda BiH iz kategorije domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usuge, a opredjele se za uslugu e-račun, imaju povoljniji rok plaćanja računa tj. 30 dana umjesto dosadašnjih 15. Ova pogodnost traje sve vrijeme korištenja usluge dostave računa putem e-maila.

Održana četrdeset treća (vanredna) Skupština EPBiH Četrdeset treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo održana 6.decembra 2016. godine u Sarajevu, razriješila je dužnosti, Adnana Terzića, člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, radi podnošenja ostavke i za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo , do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, imenovala Mirzu Hulusića.