Aktuelnosti

EPBiH - korporativno upravljanje, poslovanje po svjetskim standardima Uz pomoć Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice Grupacije Svjetske banke, Elektroprivreda BiH već godinu dana intenzivno radi na unapređenju korporativnog upravljanja. Kako bi uskladila sistem upravljanja sa OECD-ovim smjernicama za upravljanje društvima sa većinskim državnim vlasništvom te, u skladu sa IFC-ovim preporukama, počela primjenjivati najviše svjetske standarde kada su u pitanju prava dioničara, interna revizija i kontrola i principi upravljanja, Elektroprivreda je uvela određena poboljšanja za koja se nada da će unaprijediti poslovne procese te osigurati privlačenje domaćih i stranih investitora.

Sarajevo Business Forum: Elektroprivreda BiH ponudila najveći broj projekata Bosna i Hercegovina ima gotovo neiscrpne i nepotrošive energetske resurse koji mogu biti okosnica ekonomskog razvoja u budućnosti, rečeno je na panelu o energiji 7. aprila, drugog dana rada ""Sarajevo Business Foruma 2010."" Od ukupno 157 projekata koji su prezentirani na Forumu, u okviru panela, o energiji je predstavljeno više od 40 projekata iz ove oblasti.

Daljinsko očitanje brojila, efikasnije poslovanje Radi unapređenja procesa očitanja brojila i efikasnijeg korištenja električne energije Elektroprivreda BiH uvodi u elektrodistributivni sistem novi servis - daljinsko očitanje upravljanje brojilima električne energije (AMR i AMM sistem). U Elektrodistribuciji Sarajevo uspješno je okončan projekat koji je pokazao sve prednosti uvođenja ove napredne tehnologije u elektrodistributivni sistem. “Daljinska” brojila za električnu energiju su u prvoj fazi projekta instalirana u Umoljanima na Bjelašnici, na području Rakove Noge u Ilijašu, te u naselju Buća Potok kao i novom objektu Bosmal City Centra.

U Rudnicima „Kreka“ posao za šest bh. firmi U Rudnicima“Kreka“ Tuzla, u petak, 26. marta, svečano je potpisan ugovor za generalni remont rotornog bagera SRS-402, prvog od četiri identična bagera. Rudnik “Kreka“ prvi je od ukupno sedam rudnika koji je potpisao ugovor, od kada je uspostavljen Koncern Elektroprivreda BiH. Ovom prilikom je istaknuto da razvoj i obnova opreme rudnika znači i razvoj Koncerna koji će itekako pomoći u realizaciji svake opravdane investicije. Posao je dobilo šest bosanskohercegovačkih firmi.

EPBiH od 1. aprila počinje primjenu nižih (ljetnih) tarifnih stavova Prelaskom na ljetno računanje vremena u nedelju 28. marta dolazi do pomjeranja primjene manjih i većih dnevnih tarifnih stavova. Tokom ljetnog računanja vremena niži tarifni stavovi se primjenjuju od 14. 00 do 17. 00 sati i od 23.00 do 8.00 sati. Primjena tarifnih stavova niže-ljetne tarifne sezone počinje 1.aprila i trajat će do 30. septembra. Elektroprivreda BiH primjenjuje tarifne stavove koje je donijela Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH (FERK).

Elektroprivredi BiH svečano uručen certifikat od strane TÜV NORD -a Na svečanosti održanoj 26. marta u Direkciji EPBiH, član Uprave TÜV NORD Volker Klosowski uručio je generalnom direktoru Elektroprivrede BiH Ameru Jerlagiću Certifikat EN ISO 9001:2008 čime je JP EPBiH kao vodeći proizvođač električne energije u BiH u cijelosti certificirana od strane TÜV NORD -a prema ISO 9001 i dijelom prema ISO 14001.Ovim činom je potvrđeno da se ova bosanskohercegovačka kompanija pridržava relevantnih normi u skladu sa strogim evropskim standardima za upravljanje kvalitetom i upravljanje okolišem.

16. Skupština EPBiH : Sikira umjesto Bičakčića Dioničari JP EPBiH, na 16. Skupštini održanoj 25. marta u Sarajevu jednoglasno su usvojili Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH i zavisnih društava ( plan Koncerna ) za naredni trogodišnji period, 2010-2012. godina. U pomenutom periodu Koncern EPBiH planira u djelatnost proizvodnje, djelatnost distribucije, djelatnost snabdijevanja i trgovine, kapitalna ulaganja, ulaganja u ostale zajedničke projekte te ulaganja u zavisna društva izvanelektroprivrednih djelatnosti investirati ukupno 1,57 milijardi KM vlastitih i kreditnih sredstava.

Stvoreni preduslovi za početak investicijskog ciklusa Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije organizovalo je 18. marta u Sarajevu Energetski forum o temi ""Izgradnja elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH - prioriteti"". Cilj Foruma je bila prezentacija elektroenergetskih objekata kao i modeli izgradnje i finansiranja. Energetskom forumu prisustvovalo je oko petsto predstavnika izvršne vlasti, stranih ambasada i potencijalnih investitora.

RMU Breza : Modernizacijom do novih 1.000 tona uglja dnevno Nastavak obilaska rudnika, koji od nove godine posluju u sastavu Koncerna Elektroprivreda BiH, menadžment JP EPBiH na čelu sa generalnim direktorom Amerom Jerlagićem obilježio je u Brezi svečano i radno. Puštanjem u pogon rekonstruisanog širokog čela jame „Kamenica“ RMU Breza, u koju je uloženo više od tri miliona KM, od čega su 2,5 miliona KM pozajmica Elektroprivrede BiH, i zvanično je započeo višegodišnji investicioni ciklus Koncerna Elektroprivreda BiH u modernizaciju i rekonstrukciju rudnika

Struja iz EPBiH ove godine neće poskupjeti Struja ove godine neće poskupjeti, potvrđeno je i jučer u Elektroprivredi BiH. Elektroprivreda BiH, naime,suprotno nekim najavama, nije tražila od Federalne regulatorne agencije za električnu energiju da pokrene treći tarifni postupak i utvrdi nove, više tarife za struju. Time je EPBiH definitivno potvrdila da struja neće poskupjeti od 1. aprila, kako se uveliko govorilo.