Aktuelnosti

Grant za Vjetropark “Vlašić” Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Europske investicijske banke za Vjetropark “Vlašić” u iznosu od 755.000 eura. U okviru tehničke pomoći, u skladu sa Okvirom za ulaganje u zapadni Balkan, prošle godine je zaključen sporazum između Evropske investicijske banke (EIB), Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo kojim je EIB učinila Bosni i Hercegovini dostupnim grant sredstva u ovom iznosu.

Sredstva za gradnju nove dvije hidroelektrane Vlada FBiH prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu od 30.000.000 eura, s ciljem izgradnje Hidroelektrane „Janjići“.

Prestrukturiranje elektroenergetskog sektora Vlada FBiH usvojila je Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH. Program je povezan s drugim aktivnostima u elektroenergetskom sektoru, što uključuje funkcionisanje Regulatorne komisije u zakonima predviđenom obimu, posebno u pogledu neovisnosti i stvaranja pretpostavki za otvaranje tržišta električne energije i odvajanja reguliranih i tržišnih djelatnosti, te modernizaciju i prestrukturiranje rudnika uglja.

JP EPBiH objavila Javni oglas za drugu fazu eksproprijacije s ciljm izgradnje HE ¨Vranduk Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine objavilo je 05.marta 2014. godine, na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju s ciljem izgradnje HE ¨Vranduk¨- II faza.

JP Elektroprivreda BiH stipendira 30 najboljih studenata elektrotehnike i mašinstva Najbolji studenti elektrotehnike i mašinstva koji su nakon okončanog javnog konkursa stekli pravo na stipendiju JP Elektroprivreda BiH, susreli su se 3. marta 2014. godine, u prostorijama JP Elektroprivreda BiH sa dr. Elvedinom Grabovicom, generalnim direktorom, Mensurom Zukom, izvršnom direktoricom za pravne i kadrovske poslove i Emirom Aganovićem, pomoćnikom generalnog direktora za razvoj.

Uprave JP EPBiH i Energoinvesta o važnosti saradnje bh. kompanija Sastanak uprava Elektroprivreda BiH i Energoinvesta na čelu sa generalnim direktorima kompanija dr. Elvedinom Grabovicom i mr. Enesom Čengićem održan je 26. februara 2014. godine, u Sarajevu u prostorijama Energoinvesta. Tokom susreta razgovarano je o važnosti saradnje dvije državne kompanije u realizaciji investicija u elektroenergetskom sektoru.

U periodu od 2014. do 2016. godine planirana ulaganja od 2 milijarde KM Predstavnici dioničara na tridesetoj Skupštini JP Elektroprivreda BiH održanoj 27. februara 2014. godine, usvojili su Plan poslovanja za period od 2014. do 2016. godine. U trogodišnjem periodu JP EPBiH planira u kapitalne objekte, djelatnosti proizvodnje, distribucije, snabdijevanja i trgovine, rudnike i druge zajedničke projekte, investirati oko 2 milijarde KM iz vlastitih i eksternih izvora finansiranja.

Nova investicija JP EPBIH: Pet dampera vrijednih 8, 4 miliona KM za RMU ¨Kakanj¨ U prisustvu dr. Elvedina Grabovice, generalnog direktor JP Elektroprivreda BiH i Senada Sarajlića, izvršnog direktor za proizvodnju, Mirsad Jašarspahić direktor RMU ¨Kakanj¨ i Boro Katanić, direktor PREMAR Services AG, Švajcarska potpisali su Ugovor o nabavci pet damper kamiona marke BELAZ 75135 nosivosti 110t za potrebe Površinskog kopa ¨Vrtlište¨ u RMU ¨Kakanj¨. Vrijednost investicije JP Elektroprivreda BiH u RMU ¨Kakanj¨ je 8, 4 miliona KM

Zakazana 30. Skupština JP EPBiH d.d.- Sarajevo Trideseta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 27.02.2014. godine, u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, Ulica Hamdije Čemerlića 2, s početkom u 10,00 sati. Na dnevnom redu Skupštine je usvajanje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2014-2016. godina, te donošenje odluka o investicionom ulaganju u nabavku i implementaciju integrisanog informacionog sistema u zavisnim društvima JP Elektroprivreda BiH – rudnicima uglja: ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica; ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, ZD RU “Kreka“ d.o.o. Tuzla i ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.

Rukovodstvu SEER –a BiH predstavljena analiza Zakona o električnoj energiji sa osvrtom na uticaj na prestruktuiranje EPBiH U prostorijama Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, 5. februara 2014. godine, održan je sastanak generalnog direktora i članova Uprave EPBiH sa rukovodstvom Sindikata elektroenergetskih radnika BiH, na čelu sa Omerom Sikirom, predsjednikom SEER–a BiH.