Aktuelnosti

Prekidi u snabdijevanju električnom energijom Uslijed obilnih sniježnih padavina došlo je do brojnih kvarova na elektrodistributivnoj mreži i prekida u snabdijevanju električnom energijom kupaca JP Elektroprivreda BiH. Na području Tuzlanskog kantona bez snabdijevanja električnom energijom je oko 15.400 kupaca. Na području Zeničko-dobojskog kantona bez snabdijevanja je oko 12.000 kupaca. U Srednjobosanskom kantonu bez električne energije je kompletno područje Fojnice, dijelovi općina Novi Travnik i Busovača - oko 5.500 kupaca.

JP EPBiH:Snabdijevanje električnom energijom Uslijed pogoršanja vremenskih prilika na području Hercegovačko – neretvanskog kantona bez snabijevanja električnom energijom je kompletno trafopodručje Podveležja i dio Ruišta u Mostaru.

Snabdijevanje električnom energijom U Podružnici ¨Elektrodistribucija¨ Sarajevo u prekidu je snabdijevanje električnom energijom na području Tarčina, Vladojevića, Ušivka i Vlaškova. U Zeničko – dobojskom i Srednjobosanskom kantonu uslijed kvarova na 10 kilovoltnim dalekovodima bez električne energije je ukupno 789 kupaca u općinama Vareš i Novi Travnik

Usvojen Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH Predstavnici dioničara na tridesetoj i četvrtoj Skupštini JP Elektroprivreda BiH, održanoj 26. februara 2015. godine u Sarajevu, usvojili su Plan poslovanja za period 2015. -2017. godina.

Investicija JP EPBiH - U RMU ¨Zenica¨ od danas u funkciji manevarska dizel lokomotiva U RMU ¨Zenica¨, 13. februara 2015. godine, puštena je u rad manevarska dizel lokomotiva, nabavljena sredstvima JP Elektroprivreda BiH, u okviru procesa dokapitalizacije Rudnika. Vrijednost investicije je 939.500 KM bez PDV–a.

Normalizacija snabdijevanja električnom energijom u Unsko – sanskom kantonu Na području Unsko – sanskog kantona bez električne energije je oko 160 kupaca.

Otežano snabdijevanje električnom energijom na području Unsko – sanskog kantona Uslijed obilnih sniježnih padavina koje su prouzrokovale kvarove na dalekovodima, na području Unsko – sanskog kantona bez napajanja električnom energijom je oko 5372 kupca.

Zakazana 34.Skupština JP EPBiH Trideset i četvrta Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo biće održana 26.02.2015. godine, u Sarajevu.