Aktuelnosti

Pogodnost za kupce, korisnike usluge e-računa Kupci JP Elektroprivreda BiH iz kategorije domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usuge, a opredjele se za uslugu e-račun, imaju povoljniji rok plaćanja računa tj. 30 dana umjesto dosadašnjih 15. Ova pogodnost traje sve vrijeme korištenja usluge dostave računa putem e-maila.

Održana četrdeset treća (vanredna) Skupština EPBiH Četrdeset treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo održana 6.decembra 2016. godine u Sarajevu, razriješila je dužnosti, Adnana Terzića, člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, radi podnošenja ostavke i za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo , do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, imenovala Mirzu Hulusića.

Konstituisani Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva TTU energetik U Tuzli je 05. decembra 2016.godine, održana Osnivačka Skupština Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, privrednog društva čiji su osnivači JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo i Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići, zatim konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora i prva sjednica Uprave Društva.

Predstavnici EPBiH na konferenciji o hidroenergiji zapadnog Balkana Dr.sci.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije i dr.sci Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju učestvuju u radu konferencije pod nazivom „Western Balkans Sustainable Hydropower Conference“ /Održiva hidroenergetska konferencija zapadnog Balkana/, koja se održava u Beču. U ime Vlade Federacije BiH konferenciji prisustvuje Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije, te predstavnici JP Elektroprivreda HZHB, Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i Privredne komore Federacije BiH.

Intenzivni radovi na gradilištu HE Vranduk Nakon što je pomoćni objekt zagat brane prve faze zatvoren sa uzvodne strane prema lijevoj obali, zagat je dodatno ojačan zemljano stijenskom masom.

Podrška Bloku 7 Državnog savjeta Kine za upravljanje javnim kompanijama Predstavnici JP Elektroprivreda BiH dr.sci. Senad Salkić i Muhamed Ražanica izvršni direktori za kapitalne investicije i ekonomske poslove, Emir Aganović i Edib Bašić, savjetnici generalnog direktora i Goran Milošević sekretar Javnog preduzeća, razgovarali su sa delegacijom Državnog savjeta Kine za upravljanje javnim kompanijama koju je predvodio Yin Yisheng, zamjenik generalnog direktora. Kinesku delegaciji činili su i predstavnici China Gezhouba Group Company Limited (CGGC).

Zakazana Četrdeset treća (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Četrdeset treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 06.12.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

HE Vranduk - počelo zatvaranje zagata brane prve faze Na gradilištu HE Vranduk u toku su radovi na zatvaranju pomocnog objekta zagata brane prve faze prema lijevoj obali sa gornje uzvodne strane.

Radovi na gradilištu HE ¨Vranduk¨ u skladu sa planiranom dinamikom Na gradilištu HE ¨Vranduk¨ u toku su radovi na zatvaranju gornjeg dijela zagata. U prethodnim danima otvorena je lijeva strana kako bi se omogućio prolazak voda uzrokovanih padavinama u proteklom periodu. Nove količine nasipnog materijala su smještene na poziciji zagata, a osigurane su i nove količine talpi.

HE Vranduk - Intenzivne pripreme za početak izgradnje U skladu s planiranom dinamikom, na gradilištu HE Vranduk u toku su intenzivni radovi na izgradnji pomoćnog građevinskog objekta (zagata) u rejonu brane, kojim će tok rijeke Bosne biti preusmjeren i time stvoreni uslovi za početak radova na iskopavanju jame, odnosno temelja brane. Radovi se izvode u sklopu pripremnih radova druge faze, a shodno Načelnom odobrenju za građenje HE Vranduk.