Aktuelnosti

HE Vranduk: U toku druga faza pripremnih radova Generalni direktor Bajazit Jašarević, rukovodilac Sektora pripremu izgradnje HE Almedin Skopljak, direktor i tehnički direktor Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, Edisej Sjerotanovic i Ahmed Mutapčić, posjetili su u utorak 11.10.2016.godine, gradilište HE “Vranduk”. Dr.Anes Kazagić, voditelj projekta, predstavnici izvođača (JV Strabag/Končar) i nadzora pripremnih radova na gradilištu (EI) upoznali su direktora Jašarevića sa progresom radova i drugom fazom pripremnih radova koja je u toku.

Potpisan Ugovor o snabdijevanju električnom energijom Aluminija d.d. Mostar U utorak, 11. oktobra 2016. godine, u Direkciji JP Elektroprivreda BiH u Sarajevu, sa predstavnicima Aluminija d.d. Mostar potpisan je Ugovor o prodaji i kupovini, isporuci i prijemu električne energije u 2017.godini.

HE Vranduk – pripremni radovi za skretanje rijeke u svrhu početka iskopavanja temelja brane Na gradilištu HE Vranduk u toku su intenzivni radovi na pomoćnom građevinskom objektu (zagatu) u rejonu brane, zahvaljujući kojem će tok rijeke Bosne biti preusmjeren i time stvoreni uslovi za početak budućih radova na iskopavanju temelja brane. Radovi na izgradnji pomoćnog objekta izvode se prema planu izvođenja pripremih radova, a u skopu cjelokupnog programa realizacije projekta, koja teče planiranom dinamikom definisanom Ugovorom o izgradnji HE Vranduk zaključenim sa izvođačem JV Strabag AG / Končar.

EPBiH i FUCZ - saradnja u zaštiti i spašavanja građana od prirodnih i drugih nesreća Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektoprivreda BiH i Fahrudin Solak direktor Federalne uprave civilne zaštite potpisali su 10.oktobra 2016. godine, Sporazum o operativno – tehničkoj saradnji Federalne uprave zaštite i JP Elektroprivreda BiH u oblasti reagiranja na prirodne i druge nesreće.

Zakazana Četrdeset druga (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Četrdeset druga (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 20.10.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

EPBiH prva po ostvarenom prihodu i ulaganju u 2015. godini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dobitnik je priznanja za ostvareni prihod u kategoriji velikih kompanija i netto odliv gotovine od aktivnosti ulaganja u kategoriji investicije za 2015. godinu u izboru Poslovnih novina. Ceremonija dodjele priznanja održana je 22. septembra 2016. godine u Vanjsko – trgovinskoj komori BiH.

Transportni sistem za RMU ¨Kakanj¨ vrijedan 1.398.00 Eura. U Rudniku mrkog uglja ¨Kakanj¨ 20. septembra 2016. godine, potpisan je ugovor o nabavci transportnog sistema vrijednosti 1.398.00 Eura. Sredstva su osigurana iz programa dokapitalizacije.

Nakon 30 godina mehanizovani širokočelni kompleks za RMU Zenica U RMU ¨Zenica¨, 19. septembra 2016. godine, Nisvet Topalović, direktor RMU ¨Zenica¨ i Tomasz Budniok predsjednik korporacije Becker – Warkop, potpisali su Ugovor o nabavci mehanizovanog širokočelnog kompleksa.

Odluke Četrdeset prve (vanredne) Skupštine JP EPBiH Četrdeset prva, vanredna, Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela je Odluku o osnivanju privrednog društva sa ograničenom odgovornošću Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla u zajedničkom vlasništvu JP Elektroprivreda BiH (80 %) i RMU Banovići (20 %).

Otvoreno gradilište HE ¨Vranduk¨ Svečanim otvorenjem gradilišta HE ¨Vranduk¨, 08.septembra 2016. godine, zvanično su počeli radovi na izgradnji prve hidroelektrane u sistemu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u poslijeratnom periodu.