Vlasnička struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnika Adresa vlasnika Procenti Tip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 90.3691 90.3691 VLASNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 2.3342 2.3342 VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar 0.8278 0.8278 VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 0.7697 0.7697 VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo 0.6365 0.6365 VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 0.4917 0.4917 VLASNIČKI
ZA IF u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banja Luka 0.4759 0.4759 VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 0.4055 0.4055 SKRBNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 0.3414 0.3414 VLASNIČKI
ABANKA DD LJUBLJANA 0.2788 0.2788 VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba