Vlasnička struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnika Adresa vlasnika Procenti Tip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo, BIH 90.3691 VLASNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo Sarajevo, BIH 2.0561 VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar MOSTAR, BIH 0.6691 VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar MOSTAR, BIH 0.5897 VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo Sarajevo, BIH 0.5889 VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo Sarajevo, BIH 0.4917 VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo, BIH 0.4624 SKRBNIČKI
ZIF "VIB FOND" a.d. Banja Luka BANJA LUKA, BIH 0.3871 VLASNIČKI
ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo Sarajevo, BIH 0.3550 VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo Sarajevo, BIH 0.3414 VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba