Vjetroelektrana „Podveležje“

Lokacija objekta: Podveležje-Mostar, područje  Hercegovačko-neretvanskog kantona
Tip objekta: vjetroelektrana sa 15 vjetroagregata
Instalirana snaga: 48,0 MW (max.)
Godišnja proizvodnja: 120,0 GWh (procijenjeno na bazi analiza)

Projekat od velikog značaja za podršku očuvanju životne sredine i energetsku efikasnost - uvršten među strateške ciljeve JP EPBiH

Odobrena koncesija na period od 30 godina i ishodovana Energetska dozvola. 

Investicija

Njemačka razvojna banka (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW) odobrila je kredit  za finansiranje izgradnje Vjetroparka „Podveležje“. Rok otplate kredita je 15 godina, uključujući i 3 godine grace perioda. Uz  kredit  KfW-a, izgradnja će biti finansirana i vlastitim sredstvima.

Investicija: 83.200.000 EUR odnosno162 miliona KM
  65.000.000 EUR – kredit
      335.400 EUR – gratis sredstva od strane KfW banke
17.864.600 EUR – vlastita sredstva

Status projekta  

Okončane aktivnosti:

 • TENDER, LOT 1: Contract for Engineering, Procurement, Supply and Construction of the 15 wind energy converters (WEC)
  Otvaranje ponuda održano 28.10.2016. godine.
  U toku je evaluacija ponuda.
 • TENDER, LOT 2 (transformatorska stanica 110/30kV i 30kV kablovska i fiberoptička mreža) - Tender objavljen 16.12.2016. godine
 • LOT 3: Pristupni putevi, servisne saobraćajnice i montažni platoi za kranove
  Donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova.
 • Rekonstrukcija lokalne saobraćajnice L 13 u naselju Podveležje u dužini cca 2,5 km (nadležnost Grada Mostara).
  Otvaranje ponuda za izvođenje radova održano 21.10.2016. godine.
 • 110kV priključni dalekovod:
  Ugovor o priključenju vjetroparka Podveležje na 110kV prenosnu mrežu potpisan 16.08.2016. godine sa kompanijom Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka

Predstojeće aktivnosti: 

 • Otvaranje ponuda za LOT 2
 • Potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem za LOT 3
 • Završetak evaluacije ponuda za LOT 1 i potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem
 • Završetak evaluacije i potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim izvođačem radova na rekonstrukciji lokalne saobraćanice L 13 u naselju Podveležje u dužini cca 2,5 km (nadležnost Grada Mostara)
 • Objava tenderske dokumentacije za izgradnju priključnog 110kV dalekovoda (nadležnost Elektroprijenos a.d. Banja Luka)