SMS stanje računa

Prijavom na uslugu SMS stanje računa, kupci imaju mogućnost pristupa informaciji o stanju računa za električnu energiju, a bez odlaska u poslovnice Elektrodistribucije.

Informacije o stanju računa se odnose na mjerno mjesto na koje je usluga prijavljena, te na posljednji obračunski period.

 

Prijava na uslugu SMS stanje računa se može izvršiti slanjem SMS poruke na broj 091 116 200 ili putem korisničkog računa  na web portalu (u segmentu Moja mjerna mjesta – E-Usluge). Uputstvo za prijavu i provjeru stanja računa slanjem SMS poruke možete preuzeti ovdje, a Uputstvo za prijavu na uslugu SMS stanje računa putem korisničkog računa na web portalu možete preuzeti ovdje.

Kupac na jednom broju mobitela može prijaviti uslugu za više mjernih mjesta. S druge strane, na jednom mjernom mjestu može biti prijavljena samo jedna usluga (jedan broj mobitela).

Cijena SMS poruke je jedinstvena za sva tri bh. operatera i iznosi 0,10 KM + PDV.