Objašnjenje stavki računa

Značenje pojedinih stavki na računu

 1. Podaci o podružnici Elektrodistribucije kojoj pripadate

 2. Podaci o kupcu

 3. Informacije o računu za električnu energiju: broj računa, obračunski period, mjesto i datum izdavanja računa, datum očitanja i datum dospijeća, te kategorija i tarifna grupa kupca

 4. a) Šifra potrošača – jedinstvena šifra kupca

  b) Šifra mjernog mjesta – jedinstvena šifra mjernog mjesta

 5. Jedinice mjere pojedinih obračunskih elemenata

 6. Količine energetskih veličina utrošenih u obračunskom razdoblju

 7. Jedinične cijene

 8. Obračunati iznos po pojedinim stavkama, odnosno proizvod količina i cijena, zaokružen na dvije decimale

 9. Električna energija (trošak nabavke električne energije koji osim troškova vlastite proizvodnje električne energije i snabdijevanja električnom energijom sadrži i troškove nabavke električne energije od proizvođača iz OIE, troškove obezbjeđenja garantovanosti isporuke, troškove obezbijeđenja prekograničnih kapaciteta i troškove vezane za rizik poslovanja)

 10. Mrežarina (trošak mrežarine koji se odnosi na troškove prenosne i distributivne mreže, odnosno izgradnju i održavanje prenosne i distributivne mreže, troškove vezane za održavanje i očitanje mjernog mjesta, troškove gubitaka električne energije, troškove rada Nezavisnog operatora sistema u BiH – NOS BiH, troškove pomoćnih/sistemskih usluga i balansiranja, i koje snabdjevač plaća Elektroprijenosu BiH, NOS BiH i Operatoru distributivne mreže)

 11. Naknada za obnovljive izvore koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i koja je uvedena u skladu sa Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

 12. Zajedničko trošilo (npr. stubišna rasvjeta, lift, hidrofor...)

 13. Iznos za potrošenu električnu energiju– porezna osnovica

 14. Iznos PDV-a koji se računa primjenom propisane stope poreza na poreznu osnovicu

 15. Ukupan iznos za plaćanje dobiva se sabiranjem porezne osnovice, pripadajućih iznosa poreza i zateznih kamata