Misija i vizija

EPBiH će ulagati u modernizaciju i razvoj i realizirati kapitalne investicije, pri čemu će posebnu pažnju posvetiti investiranju u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, povećanju fleksibilnosti energetskog portfolija i energetske efikasnosti.

Misija

Naša misija je proizvodnja i isporuka električne energije, toplotne energije i uglja po definiranim standardima kvaliteta i pružanje usluga koje će u potpunosti zadovoljiti zahtjeve kupaca.

Naša namjera je prestrukturiranje kompanije prema evropskoj regulativi i primjena najboljih korporativnih praksi, konstantno profesionalno usavršavanje zaposlenika uz razvoj vještina timskog rada, i optimizacija procesa.

Efikasan odgovor na zahtjeve kupaca i transparentnost u poslovanju, kao i edukacija kupaca o efikasnom korištenju energije, te razvoj imidža koji će ojačati tržišnu poziciju i povjerenje kupaca naši su ciljevi.

 

Vizija

EPBiH će biti subjekt koji konstantno razvija nove metode za poboljšanje performansi poslovanja kako bi dostigao poziciju lidera na tržištu električne energije u regiji i kako bi zadovoljio trenutnu i buduću potražnju električne i toplotne energije kupaca po definiranim standardima kvaliteta.
 
EPBiH će ulagati u modernizaciju i razvoj i realizirati kapitalne investicije, pri čemu će posebnu pažnju posvetiti investiranju u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, povećanju fleksibilnosti energetskog portfolija i energetske efikasnosti.
 
Prilikom obavljanja svojih djelatnosti, EPBiH će poslovati u skladu sa standardima EU o zaštiti okoline i razvijati visoku svijest o očuvanju okoliša.