Kalendar korporativnih događaja za 2017. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2017. godinu.

Termin događaja

Korporativni događaj

februar/mart 2017.

Sazivanje  i održavanje vanredne Skupštine i odgovarajuće objave o sazivanju Skupštine Društva - izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora ispred državnog kapitala (period na koji je imenovan jedan član Nadzornog odbora ispred državnog kapitala ističe 06.03.2017. godine)

februar 2017.

Usvajanje Izvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2016. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2016. godinu (za potrebe AFIP-a) od strane Nadzornog odbora

april 2017.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2016. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

maj /juni 2017.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine i odgovarajuće objave o sazivanju Skupštine Društva – razmatranje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2016. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora

juli 2017.

Objava Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira 

juli/august 2017.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2017. godine od strane Nadzornog odbora

do 31.08.2017.

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

07.09.2017.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

25.09.2017.

Dan Koncerna EP BiH

septembar-decembar 2017.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva i objava odgovarajućih obavještenja o sazivanju Skupštine na kojoj će se, u skladu sa članom 247. stav 2 Zakona o privrednim društvima, glasati o povjerenju članovima Nadzornog odbora

 

decembar 2017.

Sazivanje i održavanje Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i objava odgovarajućih obavještenja o sazivanju Skupštine - Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2018.- 2020. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 

Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina.

Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno.

Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno.