Usvojen Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2016. godinu

Četrdeset i šesta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana 23. juna 2017. godine u Sarajevu, usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2016. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, izvještaj o radu Nadzornog odbora i izvještaj o radu Odbora za reviziju.

23. juni 2017.

Usvojen Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2016. godinu Četrdeset i šesta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana 23. juna 2017. godine u Sarajevu, usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d.…

19. juni 2017.

Ambasador Italije u posjeti Elektroprivredi BiH Bajazit Jašarević, generalni direktor i Edib Bašić, savjetnik generalnog direktora, razgovarali su sa Njegovom ekselencijom ambasadorom Republike Italije u BiH Nicolom Minasijem. Sastanku upriličenom…

09. juni 2017.

Trening o poslovnim i modelima finansiranja u okviru Horizon 2020 projekta CoolHeating Tokom maja 2017. godine, u Elektroprivredi BiH su održane dvije radionice o temi poslovnih i modela finansiranja sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije, u okviru Horizon 2020…

09. juni 2017.

Zapaženo promoviranje poslovnih potencijala EPBiH na ENERGI 2017 JP Elektroprivreda BiH imala je zapaženo predstavljanje na Međunarodnom sajmu energije, rudarstva i prateće industrije, koji je održan u Sarajevu, od 6. do 8.juna 2017. godine

06. juni 2017.

JP Elektroprivreda BiH i Telemach potpisali Ugovor o korištenju stubova niskonaponske mreže Još jedan važan korak u razvoju infrastrukture širokopojasnog interneta u regionu i pozitivan signal za međunarodnu investicijsku zajednicu

06. juni 2017.

EPBiH na Međunarodnom sajmu Energa 2017 JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo zajedno sa članicama Koncerna učestvuje na Međunarodnom sajmu energije, rudarstva i prateće industrije, koji se održava u Centru Skenderija…

01. juni 2017.

Zakazana Četrdeset i šesta (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Četrdeset i šesta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 23.06.2017. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade…

01. juni 2017.

Usluga provjere stanja računa putem SMS poruke Od 01.06.2017. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo počinje sa realizacijom i praktičnom primjenom usluge „SMS stanje računa“

24. maj 2017.

TTU energetik isporučio prve proizvode Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla isporučila je svoje prve proizvode. U skladu sa Ugovorom o nabavci grabuljastih transportera za potrebe rudnika mrkog uglja „Zenica“, „Breza“…

19. maj 2017.

Predstavljena Studija opravdanosti grijanja Sarajeva iz TE “Kakanj” JP Elektroprivreda BiH u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, predstavila je Studiju opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz TE „Kakanj“područja do/i Sarajeva, rađenu…
Arhiva objava