Potpisan Ugovor za izradu Analize uticaja na kvalitat zraka u Tuzlanskoj kotlini

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo potpisalo je sa Prirodno - matematičkim fakultetom Univerziteta u Tuzli Ugovor za izradu Analize uticaja na kvalitet zraka u Tuzlanskoj kotlini

19. februar 2018.

Potpisan Ugovor za izradu Analize uticaja na kvalitat zraka u Tuzlanskoj kotlini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo potpisalo je sa Prirodno - matematičkim fakultetom Univerziteta u Tuzli Ugovor za izradu Analize uticaja na kvalitet zraka u Tuzlanskoj kotlini

25. januar 2018.

Djeca kroz igru učila o štednji električne energije U okviru manifestacije „Ledena čarolija“, koju u Vilsonovom šetalištu organizira Općina Novo Sarajevo, Elektroprivreda BiH je 20.januara 2018. godine, priredila cjelodnevni zabavno-edukativni…

15. januar 2018.

Projekat CoolHeating u EPBiH: Primjeri dobrih praksi iz BiH i Danske U JP Elektroprivreda BiH 05. decembra 2017. godine, održana je druga tehnička radionica u okviru Horizont 2020 - projekta CoolHeating, čiji je cilj pružanje podrške implementaciji malih modularnih…

10. januar 2018.

Termoelektrana „Tuzla“:250 miliona KM za ekološke projekte u periodu 1996-2017.godina U TE ¨Tuzla¨ u 2017.godini, proizvedeno je 3.472.267 MWh električne energije i 115.665 MWh toplotne energije i tehnološke pare, uz utrošak 3,8 miliona tona uglja. Ukupna ulaganja Termoelektrane u…

10. januar 2018.

Zaključen Ugovor za izgradnju trafostanice za Vjetroelektranu „Podveležje“ JP Elektroprivreda BiH je sa kompanijom ABB d.o.o Zagreb zaključila Ugovor za izgradnju trafostanice 110/30 kV i 30 kV kablovske i fiberoptičke mreže za Vjetroelektranu „Podveležje“

08. januar 2018.

Plaćanje računa za električnu energiju uz manje brige JP Elektroprivreda BiH i ASA Banka potpisale su Sporazum o ugovaranju i izvršavanju trajnih naloga. Ovaj sporazum podrazumijeva plaćanje mjesečnih računa za električnu energiju od strane korisnika…

29. decembar 2017.

EPBiH prijatelj projekta Ledena čarolija JP Elektroprivreda BiH prijatelj je projekta Ledena čarolija, koji je 27.decembra 2017. godine, otvoren u Sarajevu na platou između Historijskog i Zemaljskog muzeja.

29. decembar 2017.

Usvojen Plan poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo za period 2018. – 2020. Četrdeset i osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 28. decembra 2018. godine u Sarajevu, usvojila je Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. –…

11. decembar 2017.

Stabilno snabdijevanje električnom energijom Snabdijevanje električnom energijom na području koje se nalazi u nadležnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je stabilno. Kvarovi na elektrodistributivnoj mreži prouzrokovani obilnim sniježnim…

01. decembar 2017.

Uz Elektroprivredu BiH i Sberbank BH plaćanje računa bez redova, provizije i popunjavanja uplatnica JP Elektroprivreda BiH i Sberbank BH potpisale su sporazum o ugovaranju i izvršavanju usluge ClickPay koja omogućava plaćanje računa samo jednim klikom. Sporazum su potpisali Džemo Borovina, izvršni…
Arhiva objava