Obavještenja o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Javni oglas za prodaju putničkih vozila

Javni oglas za prodaju putničkih vozila

Nabavka navalnog vatrogasnog vozila za TET

Odluka o poništenju

Izrada idejnog projekta na MHE Kakanj na rijeci Bosni

Odluka o poništenju

1424-1-2-672-3-572/17

Ispravka obavještenja o nabavci

1424-1-1-689-3-584/17

Ispravka obavještenja o nabavci

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-1-224-3-184/17

Nabavka, isporuka i ugradnja postrojenja 20 kV i ostale pripadajuće opreme, projektovanje i izvođenje elektromontažnih radova na ugradnji 20 kV postrojenja u TS 35/10(20) kV Turija, općina Lukavac,…

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-2-3-3-18/18

Usluge geodetskog snimanja po otvorenom postupku broj: 10304-OP-042/17

Obavijest o nabavci broj: 1432-1-3-177-3-25/17

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar, PJD Konjic sa djelomičnom isporukom materijala

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-379-3-161/17

Isporuka goriva za potrebe PJD Maglaj ED Zenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-378-3-160/17

Isporuka goriva za potrebe PJD Bugojno ED Zenica

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-3-219-3-179/17

Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala i opreme – nadzemna mreža – ustupanje radova na elektrodistributivnim objektima, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija”…

Izvođenje pripremnih radova za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla - prva faza

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-365-3-388/17

Nema tendera