Zakazana Četrdeset i šesta (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Četrdeset i šesta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 23.06.2017. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati

Na dnevnom redu Skupštine je usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2016. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

Skupština će razmatrati i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2016. godini, te donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala.

Detaljnije informacije o sazivanju Četrdeset i šeste (redovne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH  dostupne su na web stranici http://www.elektroprivreda.ba/stranica/obavjestenja