Aktuelnosti

Prva sjednica novoizabranog Nadzornog odbora Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH koji je izabaran na 8. skupštini Društva održao je u subotu drugog februara svoju prvu sjednicu. Doneseno je nekoliko odluka od značaja za dalji efikasan nastavak poslovanja Preduzeća i dogovoreni pravci djelovanja Nadzornog odbora u narednom periodu.

Održana Osma Skupština Društva Na Osmoj Skupštini Društva održanoj 12. januara usvojen je Revidirani Plan poslovanja za 2008. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH te izvršen izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.

Elektroprivreda BiH i Vijeće ministara najveći donatori za deminiranje Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH), uz podršku ambasada SAD i Kanade u BiH održala je 30. maja sedmu tradicionalnu humanitarnu manifestaciju ""Noć hiljadu večera""(Night of a Thousand Dinners), s ciljem prikupljanja sredstava za deminiranje u BiH.Na ovom gala humanitarnom događaju je prikupljeno 200.000 USD za aktivnosti djelovanja protiv mina u BiH. Dva najveća donatora bili su Elektroprivreda BiH i Vijeće ministara.