Aktuelnosti

Elektroprivreda BiH ukrotila Neretvu Pomno prateći hidrološku situaciju posljednjih petnaestak dana, uposlenici Hidroelektrana na Neretvi, u čijem sistemu su HE Jablanica, Grabovica i Salakovac, uspješno su proteklih dana odoljeli vodenom talasu nastalom nakon iznenadnog i brzog otapanja snijega i kišnih padavina proteklih dana. Preljevne klapne su pravovremeno otvorene, kota nivoa vode smanjena je u prosjeku za 12 metara čime su značajno umanjene mogućnosti za plavljenje priobalnih naselja.

Uvezivanje rudnika i Elektroprivrede BiH - privredni uspjeh godine Elektroprivreda BiH, Rafinerija nafte Brod i Borac Travnik ostvarili su najupečatljivije privredne uspjehe u 2009. godini, ocjena je ekonomske rubrike lista ""Oslobođenje"". To ih svrstava među rijetke industrijske kapacitete čija se poslovna politika i budućnost zasnivaju na principima održivog razvoja, navodi se, između ostalog.U tekstu pod naslovom ""Tri zvijezde na privrednoj karti"", Elektroprivreda BiH je, pripajajući šest rudnika uglja, stvorila elektroenergetski koncern s oko 16.000 zaposlenika i tako postala najveća kompanija u ovom sektoru na Balkanu.

U modernizaciju i revitalizaciju distributivnih kapaciteta uloženo 100 miliona KM Od ukupno planiranih 141,5 miliona KM u 2009. godini za razvoj elektrodistributivne djelatnosti u domenu djelovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH uspješno su realizovana investiciona ulaganja u iznosu od 100 miliona KM.Uprkos recesiji koja je uz ostatak svijeta zahvatila i našu zemlju, elektrodistributivna djelatnost u 2009. godine bilježi porast bruto distributivne potrošnje za dva procenta i neto potrošnje za pet procenata u odnosu na prošlu godinu. Distributivni gubici su u rangu prosjeka Evropske unije te je Elektroprivreda BiH jedina kompanija u okruženju koja se može pohvaliti gubicima manjim od deset procenata.

Poslovanje Elektroprivrede BiH najuspješnije u 33 godine postojanja kompanije Iako je u 2009. godini bilo opterećeno problemima izazvanim općom recesijom, poslovanje JP Elektroprivreda BiH u godini koja je na izmaku moglo bi se okarakterizirati kao najuspješnije u 33 godini postojanja kompanije organizirane pod današnjim nazivom. Kao potvrdu te ocjene, na konferenciji za novinare održanoj 30. decembra na kojoj su o poslovnim rezultatima govorili generalni direktor JP EPBiH Amer Jerlagić i izvršni direktor za finansije Besim Halilović navedeno je nekoliko ključnih podataka.

Svečana akademija povodom Dana rudara Povodom Dana rudara FBiH, u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli 20. decembra je održana svečana akademija kojoj su prisustvovali predstavnici svih rudnika FBiH te javnog života. - Historijskim činom ulaska rudnika u zajednički elektroenergetski koncern stvorena je jedna od najjačih kompanija na Balkanu koja će sigurno biti osnova za razvoj kompletnog industrijskog sektora u BiH, rekao je između ostalog Vahid Hećo, federalni ministar energije, rudarstva i industrije

Mala HE Hrid proglašena nacionalnim spomenikom Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odlučila je da se distributivna hidroelektrana Elektroprivrede BiH koja se nalazi na Dudinom Hridu, u općini Stari Grad Sarajevo, proglasi nacionalnim spomenikom BiH. Mala hidroelektrana Hrid izgrađena 1917. godine, a u rad puštena 1918. na kraju Prvog svjetskog rata jedan je od rijetkih primjera gdje je voda za centralu dovedena s jahorinskih izvora u dužini od 25 kilometara.

Simensu posao vrijedan 4,6 miliona eura Nastavljajući intenzivnu ovogodišnju investicionu aktivnost JP Elektroprivreda BiH je 02. decembra, sa kompanijom Siemens d.o.o Sarajevo potpisala ugovor za projektovanje, nabavku i ugradnju opreme za rekonstrukciju transformatorskih stanica 35/10(20) kV. Ugovorom, čija je vrijednost 4,6 miliona eura, obuhvaćena je rekonstrukcija 12 energetskih objekata na području četiri elektrodistributivne podružnice : Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica.

ŠKODI posao vrijedan 12,3 miliona eura Generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić i Jiri Rivola, zamjenik direktora kompanije ŠKODA Power a.s., iz Plzena, Republika češka, potpisali su 26. novembra u Direkciji Društva Ugovor o revitalizaciji turbinskog i generatorskog postrojenja bloka 6 u TE Kakanj, puštenog u pogon maja 1977. godine, čija vrijednost iznosi 12,276.000,00 eura.

HE Salakovac ispunila plan proizvodnje Nešto više od mjesec dana prije kraja godine, za Dan državnosti, i HE Salakovac, nakon HE Jablanica, zahvaljujući izuzetno povoljnoj hidrološkoj situaciji i pogonskoj spremnosti, ispunila je ovogodišnji plan proizvodnje električne energije. Prema riječima tehničkog direktora Hidroelektrana na Neretvi, Adisa Bubala, proizvedeno je planiranih 407,7 GWh što je omogućilo da HE na Neretvi, u čijem sastavu je još i HE Grabovica, prije roka, kao cjelina, ostvare godišnji plan proizvodnje od 1.414,3 GWh električne energije.

„Austria energy“ iz Brna obnavlja kotao bloka 6 u TE Kakanj Generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić i Helmut Katzenberger, generalni direktor kompanije „Austria energy“ iz Brna, Republika češka, potpisali su 23. novembra u Direkciji Društva Ugovor o rekonstrukciji kotlovskog postrojenja i sistema upravljanja bloka 6 u TE Kakanj čija vrijednost iznosi 25,144.479,00 eura.Riječ je o najvećem dijelu poslova iz investicionog projekta „Revitalizacija bloka 6 – 1x 110 MW u TE Kakanj“ čija je ukupna predračunska vrijednost 94,5 miliona KM, a čija realizacija se očekuje do početka oktobra 2011. godine.