Aktuelnosti

Koncern EPBiH: Najznačajniji poduhvat u historiji rudarstva u BiH Kada Koncern Elektroprivrede BiH u potpunosti bude uspostavljen, biće to najznačajnija i najbolja kompanija u BiH i činiće okosnicu privrednog sistema i razvoja u našoj zemlji, ocijenio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo tokom sastanka sa menadžmentom Elektroprivrede BiH i sedam rudnika uglja koji su u sastavu ovog koncerna. Na sastanku u Sarajevu održanom 3. februara analizirane su realizovane i predstojeće aktivnosti na uspostavi ove kompanije.

Hidroelektrane na Neretvi prebacile plan za 70 procenata Izuzetno povoljna hidrološka situacija u akumulacijskim jezerima hidroelektrana Jablanica, Grabovica i Salakovac, koje posluju u sistemu Hidroelektrane na Neretvi, te visokoj pogonskoj spremnosti, sa 31. januarom, sve tri elektrane ostvarile su izuzetne poslovne rezultate: HE Jablanica prebacila je plan za 47 procenata, HE Grabovica za 73 odsto, a HE Salakovac i više je nego udvostručila proizvodnju – plan je prebačen za 104 procenta.

Revizijom projekta postavljen temelj za blok 7 TE Tuzla Izgradnjom ovog energetskog diva snage 450 MW, veće snage nego što je ukupno instalisana snaga TE Kakanj, čija će proizvodnja oko 3.000 GWh električne energije biti veća od 50 odsto proizvodnje EPBiH danas ili dva puta veća od ukupne proizvodnje hidroelekrana na Neretvi, HE Jablanica, Grabovica i Salakovac, počinje i realizacija dugoročnog programa razvoja koncerna Elektroprivreda BiH

Upravljanje otpadom značajan energetski projekt na području KS-a Predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije – SERDA, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH, KJKP Rad, KJKP Toplane i KJKP Sarajevogas potpisali su 20. januara, u prostorijama SERDA-e, Protokol o međusobnoj saradnji, čime je započela realizacija projekta""Postrojenje za iskorištenje energije iz otpada"". Ispred Elektroprivrede BiH Protokol je potpisao generalni direktor Amer Jerlagić.

Za elektrodistributivnu mrežu 4,4 miliona KM Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH donio je Odluku o ulaganju 4.400.000 KM vlastitih sredstava u rekonstrukciju srednjenaponske i niskonaponske mreže na području središnje zone Mostara, čime će se poboljšati napajanje električnom energijom oko 72 procenta kupaca električne energije koje snabdijeva Elektrodistribucija Mostar. Uz poboljšanje kontinuiteta isporuke električne energije efekti investicionog ulaganja značajno će se odraziti na kvalitet isporučene energije, smanjenje gubitaka, poboljšanje naponskih prilika

Novi energetski paket vrijedan 10 milijardi KM Federalni premijer Mustafa Mujezinović i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo istakli su da je neophodno da se intenzivno pristupi realizaciji projekata izgradnje elektroenergetskih objekata da ne bismo došli u situaciju da moramo uvoziti električnu energiju. Oni su na tematskoj konferenciji za novinare održanoj u Sarajevu 13. januara podsjetili da je Vlada FBiH na svojoj posljednjoj sjednici usvojila Informaciju sa prioritetima potencijalnih projekata koje će graditi u svom aranžmanu, a u skladu sa mogućnostima dvije elektroprivrede sa članicama konzorcija.

Elektroprivreda BiH spašava rudnik Livanjski rudnik uglja ""Tušnica"", koji se zbog ekonomske krize i nemogućnosti plasmana našao u gotovo bezizlaznoj situaciji, spašen je zahvaljujući ""Elektroprivredi BiH"", koja je potvrdila potpisivanje ugovora o isporuci mrkog uglja iz Livna za TE ""Kakanj"" u količini od 25 000 tona u 2010. godini. Direktor ""Tušnice"" Niko Barać rekao je da su odgovorni iz ""Elektroprivrede BiH"" potvrdili potpisivanje ugovora, te da je utvrđen i plan isporuke po mjesecima, koji je na nivou isporučenih količina iz prošle godine.

Normalizovano snabdijevanje električnom energijom u poplavljenim naseljima Obilne padavine u proteklim danima prouzrokovale su poplave u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine. Na području Kantona Sarajevo najteža situacija je bila na području Osjeka i Dogloda gdje je rijeka Bosna koja se izlila iz svog korita poplavila na desetine kuća. Elektromonterske ekipe EP BiH su uz pripadnike Civilne zaštite i Profesionalne vatrogasne brigade neprekidno bile na terenu.

Elektroprivreda BiH ukrotila Neretvu Pomno prateći hidrološku situaciju posljednjih petnaestak dana, uposlenici Hidroelektrana na Neretvi, u čijem sistemu su HE Jablanica, Grabovica i Salakovac, uspješno su proteklih dana odoljeli vodenom talasu nastalom nakon iznenadnog i brzog otapanja snijega i kišnih padavina proteklih dana. Preljevne klapne su pravovremeno otvorene, kota nivoa vode smanjena je u prosjeku za 12 metara čime su značajno umanjene mogućnosti za plavljenje priobalnih naselja.

Uvezivanje rudnika i Elektroprivrede BiH - privredni uspjeh godine Elektroprivreda BiH, Rafinerija nafte Brod i Borac Travnik ostvarili su najupečatljivije privredne uspjehe u 2009. godini, ocjena je ekonomske rubrike lista ""Oslobođenje"". To ih svrstava među rijetke industrijske kapacitete čija se poslovna politika i budućnost zasnivaju na principima održivog razvoja, navodi se, između ostalog.U tekstu pod naslovom ""Tri zvijezde na privrednoj karti"", Elektroprivreda BiH je, pripajajući šest rudnika uglja, stvorila elektroenergetski koncern s oko 16.000 zaposlenika i tako postala najveća kompanija u ovom sektoru na Balkanu.