Aktuelnosti

Trening o poslovnim i modelima finansiranja u okviru Horizon 2020 projekta CoolHeating Tokom maja 2017. godine, u Elektroprivredi BiH su održane dvije radionice o temi poslovnih i modela finansiranja sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije, u okviru Horizon 2020 projekta CoolHeating, u kojem učestvuje i EPBiH

Zapaženo promoviranje poslovnih potencijala EPBiH na ENERGI 2017 JP Elektroprivreda BiH imala je zapaženo predstavljanje na Međunarodnom sajmu energije, rudarstva i prateće industrije, koji je održan u Sarajevu, od 6. do 8.juna 2017. godine

JP Elektroprivreda BiH i Telemach potpisali Ugovor o korištenju stubova niskonaponske mreže Još jedan važan korak u razvoju infrastrukture širokopojasnog interneta u regionu i pozitivan signal za međunarodnu investicijsku zajednicu

EPBiH na Međunarodnom sajmu Energa 2017 JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo zajedno sa članicama Koncerna učestvuje na Međunarodnom sajmu energije, rudarstva i prateće industrije, koji se održava u Centru Skenderija u Sarajevu, od 6.do 8.juna 2017.godine

Zakazana Četrdeset i šesta (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Četrdeset i šesta (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 23.06.2017. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati

Usluga provjere stanja računa putem SMS poruke Od 01.06.2017. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo počinje sa realizacijom i praktičnom primjenom usluge „SMS stanje računa“

TTU energetik isporučio prve proizvode Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla isporučila je svoje prve proizvode. U skladu sa Ugovorom o nabavci grabuljastih transportera za potrebe rudnika mrkog uglja „Zenica“, „Breza“ i „Kakanj“, u ugovorenom roku od dva mjeseca, isporučena su prva tri transportera RMU „Zenica“

Predstavljena Studija opravdanosti grijanja Sarajeva iz TE “Kakanj” JP Elektroprivreda BiH u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, predstavila je Studiju opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz TE „Kakanj“područja do/i Sarajeva, rađenu na osnovu pouzdanih i realnih ulaznih podataka i projekcija.

E-uplatnica - nova usluga Elektroprivrede BiH Predstavnici Elektroprivrede BiH i UniCredit banke promovisali su u Sarajevu uslugu e-uplatnica kojom se kupcima koje snabdijeva Elektroprivreda BiH, omogućava elektronsko plaćanje računa za utrošenu električnu energiju bez plaćanja provizije u periodu od godinu nakon aktivacije usluge.

Delegacija EPBiH u Mađarskoj - razgovori o berzi i tržištu električne energije Dr. Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju, Dzemo Borovina, izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu, dr. Smajo Bišanović, rukovodilac Sektora za upravljanje i trgovinu i Muris Dlakić, vodeći stručni saradnik, boravili su od 14. do 16.05.2017.godine u Budimpešti.