Aktuelnosti

Uposlenici JP Elektroprivreda BiH na putu ka Srebrenici u znak sjećanja na stradale žrtve Oko 5.000 učesnika ovogodišnjeg ¨Marša mira¨ krenulo je 8. jula iz Nezuka kod Sapne ka Srebrenici, kako bi pješačeći stazom dugom oko 100 kilometara oživjeli sjećanje na kolonu smrti koja se u julu 1995. godine iz Srebrenice probijala prema ovom mjestu. U koloni dugoj nekoliko kilometara je i 36 uposlenika Elektroprivrede BiH, od čega 31 uposlenik iz TE ¨Tuzla¨ i pet uposlenika iz HE na Neretvi.

Zakazana 33. Skupština JP EPBiH Trideset i treća Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 24.07.2014.godine, u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Čemerlića 2, s početkom u 10,00 sati.

32. Skupština JP EPBiH usvojila izvještaje o poslovanju Trideset i druga Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2013. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, Izvještaj vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

Posjeta Površinskom kopu Šikulje Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH i dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH u pratnji predstavnika menadžmenta i sindikata RU „Kreka“ iz Tuzle obišli su Površinski kop Šikulje i razgovarali o razmjerama šteta nastalih uslijed nedavne poplave.

Premijer Nikšić posjetio izložbeni prostor JP EPBiH Prvog dana održavanja Međunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli (ENERGA) izložbeni prostor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH posjetili su Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH i predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Tuzla. Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor, s članovima Uprave JP Elektroprivreda BiH, upoznao je predstavnike Vlade Federacije sa poslovanjem kompanije, razvojnim planovima i dosadašnjim aktivnostima na njihovoj realizaciji.

JP EPBiH na Međunarodnom sajmu ENERGA 2014. u Tuzli Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo zajedno sa članicama Koncerna učestvovat će na Međunarodnom sajmu energije, rudarstva i industrije u Tuzli (ENERGA) od 10.do 13.juna 2014.godine.

Zakazana 32. Skupština JP EPBiH Trideset i druga Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 26.06.2014. godine, u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Čemerlića 2, s početkom u 10,00 sati.

Dvojici zaposlenika Koncerna EPBiH uručena nagradna putovanja na Svjetsko prvenstvo u Brazil U Vladi Federacije Bosne i Hercegovine upriličeno je svečano uručenje nagradnih putovanja na Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazil dvojici zaposlenika Koncerna EPBiH. Sejadu Plasti, rudaru RMU „Kakanj“, paket aranžman za putovanje uručio je Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, a Amiru Mlinareviću zaposleniku JP Elektroprivreda BiH, generalni direktor dr. Elvedin Grabovica. Dobitnici nagrada odabrani su na osnovu prijedloga Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH i Sindikat elektroenergetskih radnika FBiH.

Uspješna akcija darivanja krvi U akciji dobrovoljnog darivanja krvi organizovanoj 4.juna 2014. godine u prostorijama Direkcije EPBiH krv je darovalo 25 uposlenika Direkcije Društva, „Elektrodistribucije“ Sarajevo i „Elektroprenosa“ Sarajevo. Još jednu u nizu uspješnih akcija prikupljanja krvi za potrebe Zavoda za transfuziologiju organizovala je Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi SO Direkcija.

Potpisan Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje Hidroelektrane „Janjići“ JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo potpisala je Ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje Hidroelektrane „Janjići“ na rijeci Bosni, instalisane snage 13,3 MW i godišnje proizvodnje 68 GWh. Koncesija je dodjeljena na osnovu samoinicijativne ponude Elektroprivrede BiH. Ugovor o koncesiji zaključen je na period od 30 godina, sa mogućnošću produženja.