Aktuelnosti

Normalizacija snabdijevanja električnom energijom u Unsko – sanskom kantonu Na području Unsko – sanskog kantona bez električne energije je oko 160 kupaca.

Otežano snabdijevanje električnom energijom na području Unsko – sanskog kantona Uslijed obilnih sniježnih padavina koje su prouzrokovale kvarove na dalekovodima, na području Unsko – sanskog kantona bez napajanja električnom energijom je oko 5372 kupca.

Zakazana 34.Skupština JP EPBiH Trideset i četvrta Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo biće održana 26.02.2015. godine, u Sarajevu.

Šesti sastanak Operatora distributivnog sistema jugoistočne Europe U Sarajevu je četvrtog i petog februara 2015. godine, pod pokroviteljstvom Agencije za međunarodni razvoj (USAID) , Udruženja za energetiku (USEA) i Energetske zajednice (ECS) održan šesti sastanak radne grupe pod nazivom Distrubutivni Operator sistema Jugoistočne Evrope - sigurnost snabdijevanja.

Javna rasprava o Nacrtu Mrežnih pravila distribucije JP EPBiH U Direkciji JP Elektroprivreda BiH , 15. januara 2015. godine, održana je Javna rasprava o Nacrtu mrežnih pravila distribucije JP Elektroprivreda BiH. Enver Jamak, voditelj postupka opće javne rasprave o Nacrtu Mrežnih pravila predstavio je Nacrt Mrežnih pravila distribucije JP Elektroprivreda BiH kojim se uređuje pogon i način upravljanja elektrodistributivnom mrežom u elektroenergetskom sistemu u nadležnosti JP Elektroprivreda BiH.

Vlada FBiH odobrila kredit EIB –a za HE ¨Vranduk¨ Vlada Federacije BiH donijela je na 148. sjednici održanoj 12. januara 2015. godine u Sarajevu, Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH u iznosu 37,5 miliona eura za izgradnju Hidroelektrane „Vranduk”. Odluka je donesena na osnovu Ugovora o financiranju između Evropske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine.

Koncern EPBiH : Posjeta rudnicima u povodu Dana rudara U povodu Dana rudara, dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor i članovi Uprave JP Elektroprivreda BiH posjetili su, 18. i 19. decembra 2014. godine, rudnike u sastavu Koncerna EPBiH, gdje su upriličeni sastanci članova Uprave JP Elektroprivreda BiH i članova nadzornih odbora i uprava rudnika. Tom prilikom razgovarano je o ostvarenim rezultatima i efektima dosadašnjih ulaganja u rudnike.

Potpisan Memorandum o razumijevanju o finansiranju izgradnje Bloka 7 Vlada Federacije BiH i Izvozno-uvozna banka Kine (The Export-Import Bank of China- EximBank) zaključile su Memorandum o razumijevanju o finansiranju Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW u TE “Tuzla”.

Za izgradnju HE „Vranduk“ stiglo pet ponuda Konačne ponude na Međunarodni javni poziv JP Elektroprivreda BiH za izgradnju Hidroelektrane „Vranduk“, dostavili su: