Aktuelnosti

U Direkciji JP EPBiH okončan drugi nadzorni audit integriranog sistema upravljanja U Direkciji JP Elektroprivreda BiH, 11. marta 2015. godine uspješno je okončan drugi nadzorni audit prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007.

Postepena stabilizacija snabdijevanja električnom energijom Zbog obilnih sniježnih padavina proteklih dana, 3.000 kupaca JP Elektroprivreda BiH na području Kladnja, Banovića i Čelića u Tuzlanskom kantonu nema električnu energiju.

Snabdijevanje električnom energijom poboljšano Ekipe JP Elektroprivreda BiH uspjele su otkloniti veliki broj kvarova uzrokovanih obilnim sniježnim padavinama,ali snabdijevanje električnom energijom još uvijek nije normalizovano na svim područjima zahvaćenim nevremenom.U Tuzlanskom kantonu oko 6.800 kupaca u Kladnju, Sapni, Banovićima, Tuzli, Srebreniku, Lukavcu, Čeliću i Živinicama nije snabdijeveno električnom energijom.

Snabdijevanje električnom energijom Zbog kvarova na elektrodistributivnoj mreži uzrokovanih obilnim sniježnim padavinama, bez električne energije je više od 11.000 kupaca JP Elektroprivreda BiH u Tuzli, Kladnju, Živinicama, Gračanici,Teočaku i Banovićima.

Prekidi u snabdijevanju električnom energijom Uslijed obilnih sniježnih padavina došlo je do brojnih kvarova na elektrodistributivnoj mreži i prekida u snabdijevanju električnom energijom kupaca JP Elektroprivreda BiH. Na području Tuzlanskog kantona bez snabdijevanja električnom energijom je oko 15.400 kupaca. Na području Zeničko-dobojskog kantona bez snabdijevanja je oko 12.000 kupaca. U Srednjobosanskom kantonu bez električne energije je kompletno područje Fojnice, dijelovi općina Novi Travnik i Busovača - oko 5.500 kupaca.

JP EPBiH:Snabdijevanje električnom energijom Uslijed pogoršanja vremenskih prilika na području Hercegovačko – neretvanskog kantona bez snabijevanja električnom energijom je kompletno trafopodručje Podveležja i dio Ruišta u Mostaru.

Snabdijevanje električnom energijom U Podružnici ¨Elektrodistribucija¨ Sarajevo u prekidu je snabdijevanje električnom energijom na području Tarčina, Vladojevića, Ušivka i Vlaškova. U Zeničko – dobojskom i Srednjobosanskom kantonu uslijed kvarova na 10 kilovoltnim dalekovodima bez električne energije je ukupno 789 kupaca u općinama Vareš i Novi Travnik

Usvojen Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH Predstavnici dioničara na tridesetoj i četvrtoj Skupštini JP Elektroprivreda BiH, održanoj 26. februara 2015. godine u Sarajevu, usvojili su Plan poslovanja za period 2015. -2017. godina.

Investicija JP EPBiH - U RMU ¨Zenica¨ od danas u funkciji manevarska dizel lokomotiva U RMU ¨Zenica¨, 13. februara 2015. godine, puštena je u rad manevarska dizel lokomotiva, nabavljena sredstvima JP Elektroprivreda BiH, u okviru procesa dokapitalizacije Rudnika. Vrijednost investicije je 939.500 KM bez PDV–a.