Aktuelnosti

Objavljen Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo raspisao je Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Održana javna rasprava u postupku izdavanja izdavanja okolinske dozvole za HE ¨Janjići¨ U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma , u naselju Janjići 15. januara 2016. godine, održana je Javna rasprava - Ocjena Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju HE ¨Janjići¨ na rijeci Bosni.

HE ¨Vranduk¨ gradiće Joint Venture STRABAG AG /KONČAR - KET Ugovor za izgradnju HE ¨Vranduk¨ između JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Joint Venture STRABAG AG Austrija/ Končar - inžinjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska (KONČAR - KET), potpisan je 08. januara 2016. godine u Sarajevu. Ugovor vrijedan 112,3 miliona KM potpisali su Bajazit Jašarević, v.d. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Besim Imamović, v.d. izvršni direktor za kapitalne investicije i u ime kompanija STRABAG AG Austrija, Dragan Pavelić i Končar – KET, Mišo Jurković.

Izabrani članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala Trideset i sedma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 29. decembra 2015. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani. Dužnosti su razriješeni - Enver Agić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Izudin Džafić, Elvir Nezirević i Jakub Dinarević.

Delegacija Vlade FBiH u posjeti JP Elektroprivreda BiH Delegacija Vlade Federacije BiH koju je predvodio Fadil Novalić, premijer FBiH posjetila je 24. decembra 2015. godine Javno preduzeće Elektroprivreda BiH. Delegacija koju su pored premijera FBiH , činili Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije, Hazima Hadžović pomoćnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, tokom radnog sastanka sa Upravom JP Elektroprivreda BiH upoznata je sa aktuelnim procesima u kompaniji i aktivnostima planiranim u narednom periodu.

Svečano obilježen Dan rudara – novim investicijama do boljeg sutra rudnika Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH upriličio je 21. decembra 2015. godine u Domu Sindikata u Sarajevu, svečanu sjednicu u povodu Dana rudara. Nevad Ikanović, v.d.izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH govorio je o Planu urgentnih mjera za poboljšanje stanja u rudnicima koji je sačinila Uprava kompanije, te novom investicionom ciklusu za period 2016-2018.godina.

Važnost NERP-a za zdravlje ljudi i zaštitu okoliša znatno premašuje investicione troškove Američka agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Elektroprivredom BiH, organizovala je 10. decembra 2015. godine, u ¨Termoelektrani Tuzla¨, Okrugli sto o temi ¨Nacionalni plan za smanjenje emisija¨. Okrugli sto je organizovan u okviru Projekta Investiranje u Sektor energije (EIA).

Daljinsko grijanje za općinu Živinice Bajazit Jašarević, v.d. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Asim Aljić, načelnik Općine Živinice potpisali su Sporazum o namjerama za realizaciju Projekta daljinskog grijanja općine Živinice iz Termoelektrane ¨Tuzla¨. Potpisivanjem Sporazuma JP Elektroprivreda BiH izražava namjeru i spremnost da iz termoenergetskih kapaciteta u TE ¨Tuzla¨ obezbijedi toplinsku snagu od 70 MWt za daljinsko grijanje općine Živinice.

Potpisan Ugovor o prijenosu prava vlasništva i prava na posjed na nekretninama u sklopu šljačišta ¨Drežnik¨ na Grad Tuzlu U Termoelektrani ¨Tuzla¨, 07. decembra 2015. godine, potpisan je Ugovor o prijenosu prava vlasništva i prijenosu posjeda na nekretninama u sklopu šljačišta ¨Drežnik¨ sa JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo na Grad Tuzlu, ukupne površine 639.284 m² . Ugovor su potpisali Bajazit Jašarević, v.d. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, Nevad Ikanović, v.d. izvršni direktor za proizvodnju i Jasmin Imamović, gradonačelnik Grada Tuzla.

Zakazana 37. Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Trideset i sedma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 29.12.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.