Aktuelnosti

Obilježena prva godišnjica stradanja rudara u jami Raspotočje RMU ¨Zenica¨ Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i prigodnim obraćanjima, u RMU ¨Zenica¨ je obilježena prva godišnjica od rudarske nesreće u jami Raspotočje u kojoj je poginulo pet rudara - Hajrudin Bradarac, Mehemed Dizdarević, Mehmedalija Halilović, Fahir Halač i Fejzo Isaković.

Imenovani v.d. članovi Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, na sjednici održanoj 31.08.2015. godine u Sarajevu, donio je Odluku o prestanku funkcije generalnog direktora – člana Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, radi isteka perioda na koji je imenovan i odluke o prestanku funkcija izvršnih direktora - članova Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Za sponzorisanje vrhunskog sporta u BiH u 2015. godini 590 hiljada KM Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Edib Bašić, v.d. izvršni direktor za ekonomske poslove, potpisali su ugovore o sponzorstvu sa predstavnicima bh. sportskih saveza – Elvedinom Begićem, predsjednikom i Jasminom Bakovićem, generalnim sekretarom Nogometnog/fudbalskog saveza BiH, Miralemom Zubovićem, predsjednikom Saveza sjedeće odbojke BiH, Smajom Karačićem, generalnim sekretarom i Mirzom Muzurovićem, direktorom Rukometnog saveza BiH te Harunom Mahmutovićem, generalnim sekretarom Košarkaškog saveza BiH.

Održana Skupština JP Elektroprivreda BiH Trideset i šesta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 26. augusta 2015. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo radi isteka perioda na koji su imenovani - Envera Agića, Jakuba Dinarevića, Bahrudina Šarića, Davorina Koraća, Nedžada Bukvara, Selvedina Subašića i Fejsala Hrustanovića.

Elektroprivredi BiH data saglasnost za sponzorisanje vrhunskih sportova u BiH u 2015.godini Na 18. sjednici Vlade FBiH, koja je 20. avgusta 2015. godine održana u Sarajevu, Elektroprivredi BiH je data saglasnost za dodjelu sponzorskih sredstava za 2015. godinu.

Vlada FBiH utvrdila kandidate za v.d. članova Nadzornog odbora Vlada FBiH je na 11. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju saglasnosti za razrješenje, zbog isteka mandata, Envera Agića, Selvedina Subašića, Jakuba Dinarevića, Nedžada Bukvara, Bahrudina Šarića i Davorina Koraća dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo.

Zakazana 36. Skupština JP EPBiH Trideset i šesta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 26.08.2015. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno- tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH, ulica Vilsonovo šetalište broj 15, s početkom u 10,00 sati.

E-račun, nova usluga JP Elektroprivreda BiH JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo pruža mogućnost dostave računa za električnu energiju elektronskim putem, pri čemu bi kupcima koji se odluče za ovu uslugu bila ukinuta dostava računa na kućnu adresu

HE ¨Una Kostela¨: Program prijateljskog okruženja EPBiH i grada Bihaća Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH i Emdžad Galijašević, gradonačelnik Bihaća, potpisali su 6. jula 2015. godine, u Bihaću, ugovor o realizaciji Programa prijateljskog okruženja s ciljem rekonstrukcije i proširenja HE ¨Una Kostela¨ u okviru kojeg će u prvoj fazi sa 500.000,00 KM biti sufinansiran Projekat rekonstrukcije mosta preko rijeke Une, putem kojeg se sa magistralnog puta M14 pristupa naseljima Kostela i Brekovica i postrojenju HE ¨Una Kostela¨.

Usvojen Izvještaj o poslovanju EPBiH za 2014. godinu Predstavnici dioničara, usvojili su na 35. Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, održanoj 25. juna 2015. godine u Sarajevu, Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2014. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.