Aktuelnosti

Imenovani članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala i članovi Odbora za reviziju Trideset i deveta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 20. aprila 2016. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Vijeće ministara BiH i Vlada Federacije BiH pružaju podršku Projektu izgradnje Bloka 7 Projekat izgradnje Bloka 7 Termoelektrane “Tuzla” ima punu podršku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje se nedavno obratilo premijeru NR Kine za dodatnu podršku Projektu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, također, čvrsto stoji iza Projekta izgradnje Bloka 7

Obavijest o održavanju prezentacije Prethodne procjene utjecaja na okoliš HE „Babino Selo“ JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo će 26.04.2016. godine, u 13.00 sati, u Sali Općine Donji Vakuf, za sve zainteresirane subjekte prezentirati Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš Hidroelektrane „Babino Selo“ na rijeci Vrbas, kao i Plan učešća interesnih strana u projektu

Profesor Mladen Kezunović održao stručno predavanje „Pametne Mreže“ Dr. Mladen Kezunović, profesor na Texas A&M University održao je stručno predavanje o temi „Pametne mreže“, namjenjeno za inženjere iz Sektora za distribuciju, Sektora za IKT, Sektora za strateški razvoj i distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH

Zakazana Trideset i deveta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Trideset i deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 20.04.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati

Održana Trideset i osma (vanredna) Skupština EPBiH Predstavnici dioničara na 38. (vanrednoj) Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo usvojili su Statut Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo. Statut JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo je usklađen sa novim Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH, koji se u FBiH primijenjuje od 22. decembra 2015. godine.

Promjena dnevnih tarifnih stavova Prelaskom na ljetno računanje vremena, 27. marta 2016. godine, nastupiće i promjena u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova u obračunu potrošenje električne energije, odnosno, mijenja se vrijeme važenja tzv. jeftinije i skuplje struje

Predstavljeni projekti JP EPBiH na području Unsko – sanskog kantona Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i članovi Uprave Javnog preduzeća tokom posjete Unsko – sanskom kantonu 21. marta 2016. godine, razgovarali su sa Šemsudinom Dedićem, ministrom poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva FBiH, mr.sci Izudinom Saračevićem, premijerom Unsko – Sanskog kantona, Emdžadom Galijaševićem, gradonačelnikom Bihaća i načelnicima općina Bužim, Sanski most, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ i Velika Kladuša.

Nove investicije u rudnike „Kreka“ i „Đurevik“ Dr. Sci. Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju u JP Elektroprivreda BiH d.d.– Sarajevo predstavio je 8. marta 2016. godine, u RU „Kreka“ , Plan investiionih ulaganja u rudnike „Kreka“ i „Đurđevik“ za period od 2016- do 2018. godine