Aktuelnosti

Predstavljeni projekti JP EPBiH na području Unsko – sanskog kantona Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i članovi Uprave Javnog preduzeća tokom posjete Unsko – sanskom kantonu 21. marta 2016. godine, razgovarali su sa Šemsudinom Dedićem, ministrom poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva FBiH, mr.sci Izudinom Saračevićem, premijerom Unsko – Sanskog kantona, Emdžadom Galijaševićem, gradonačelnikom Bihaća i načelnicima općina Bužim, Sanski most, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ i Velika Kladuša.

Nove investicije u rudnike „Kreka“ i „Đurevik“ Dr. Sci. Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju u JP Elektroprivreda BiH d.d.– Sarajevo predstavio je 8. marta 2016. godine, u RU „Kreka“ , Plan investiionih ulaganja u rudnike „Kreka“ i „Đurđevik“ za period od 2016- do 2018. godine

Zakazana Trideset i osma (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Trideset i osma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 29.03.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

Konkursi dostupni na web portalu EPBiH Elektroprivreda BiH je poništila Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, objavljen 10.02.2016. godine i Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave – Generalnog direktora i izvršnih direktora u dijelu koji se odnosi na poziciju Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu, objavljen 14.10.2015. godine

Nadzorni odbor imenovao članove Uprave JP EPBiH Na 17. sjednici, održanoj 24.02.2016. godine, Nadzorni odbor je donio odluke o imenovanju generalnog direktora i članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo na mandatni period od 4 godine, počev od 01.03.2016. godine.

Nj. E. Ambasador Ferguson u posjeti JP Elektroprivreda BiH Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, Nj.E. Edward Ferguson, posjetio je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Tokom sastanka sa Bajazitom Jašarevićem, generalnim direktor i Nevadom Ikanovićem, izvršnim direktorom za proizvodnju, razgovarano je o aktuelnoj situaciji u energetskom sektoru.

Potpisan Ugovor o isporuci električne energije za potrebe javne rasvjete u KS U prostorijama Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo 24. februara 2016. godine, potpisan je 5, 1 milion KM vrijedan ugovor o isporuci električne energije za potrebe javne rasvjete u Kantonu Sarajevo u 2016. godini.

Vlada FBiH - Prethodana saglasnost NO JP Elektroprivreda BiH za imenovanje članova Uprave Vlada FBiH na sjednici održanoj 12. februara 2016. godine u Mostaru dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH – d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo u sastavu Bajazit Jašarević (generalni direktor), Nevad lkanović (izvršni direktor za proizvodnju), Mensura Zuka (izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove), Senad Salkić (izvršni direktor za kapitalne investicije), Muhamed Ražanica (izvršni direktor za ekonomske poslove) i Esed Džananović (izvršni direktor za distribuciju).

Objavljen Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo raspisao je Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Održana javna rasprava u postupku izdavanja izdavanja okolinske dozvole za HE ¨Janjići¨ U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma , u naselju Janjići 15. januara 2016. godine, održana je Javna rasprava - Ocjena Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju HE ¨Janjići¨ na rijeci Bosni.