Aktuelnosti

Održan Regionalni energetski forum Tuzla Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH, govorio je na Regionalnom energetskom forumu u Tuzli o aktuelnim pitanjima u elektroenergetskom sektoru, s naglaskom na funkcioniranje regionalnog tržišta električne energije i mogućnostima za plasman viškova električne energije koju proizvodi JP Elektroprivreda BiH

Održan Energetski samit Drugi Energetski samit u Bosni i Hercegovini održan je 21. i 22. 04.2016. godine, u Neumu, u organizaciji USAID projekta Investiranje u sektor energije (EIA) i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK), Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK) i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (RERS)

Imenovani članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala i članovi Odbora za reviziju Trideset i deveta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 20. aprila 2016. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Vijeće ministara BiH i Vlada Federacije BiH pružaju podršku Projektu izgradnje Bloka 7 Projekat izgradnje Bloka 7 Termoelektrane “Tuzla” ima punu podršku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje se nedavno obratilo premijeru NR Kine za dodatnu podršku Projektu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, također, čvrsto stoji iza Projekta izgradnje Bloka 7

Obavijest o održavanju prezentacije Prethodne procjene utjecaja na okoliš HE „Babino Selo“ JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo će 26.04.2016. godine, u 13.00 sati, u Sali Općine Donji Vakuf, za sve zainteresirane subjekte prezentirati Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš Hidroelektrane „Babino Selo“ na rijeci Vrbas, kao i Plan učešća interesnih strana u projektu

Profesor Mladen Kezunović održao stručno predavanje „Pametne Mreže“ Dr. Mladen Kezunović, profesor na Texas A&M University održao je stručno predavanje o temi „Pametne mreže“, namjenjeno za inženjere iz Sektora za distribuciju, Sektora za IKT, Sektora za strateški razvoj i distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH

Zakazana Trideset i deveta (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Trideset i deveta (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 20.04.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati

Održana Trideset i osma (vanredna) Skupština EPBiH Predstavnici dioničara na 38. (vanrednoj) Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo usvojili su Statut Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo. Statut JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo je usklađen sa novim Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH, koji se u FBiH primijenjuje od 22. decembra 2015. godine.

Promjena dnevnih tarifnih stavova Prelaskom na ljetno računanje vremena, 27. marta 2016. godine, nastupiće i promjena u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova u obračunu potrošenje električne energije, odnosno, mijenja se vrijeme važenja tzv. jeftinije i skuplje struje