Aktuelnosti

Zakazana Četrdeset druga (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Četrdeset druga (redovna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 20.10.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

EPBiH prva po ostvarenom prihodu i ulaganju u 2015. godini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dobitnik je priznanja za ostvareni prihod u kategoriji velikih kompanija i netto odliv gotovine od aktivnosti ulaganja u kategoriji investicije za 2015. godinu u izboru Poslovnih novina. Ceremonija dodjele priznanja održana je 22. septembra 2016. godine u Vanjsko – trgovinskoj komori BiH.

Transportni sistem za RMU ¨Kakanj¨ vrijedan 1.398.00 Eura. U Rudniku mrkog uglja ¨Kakanj¨ 20. septembra 2016. godine, potpisan je ugovor o nabavci transportnog sistema vrijednosti 1.398.00 Eura. Sredstva su osigurana iz programa dokapitalizacije.

Nakon 30 godina mehanizovani širokočelni kompleks za RMU Zenica U RMU ¨Zenica¨, 19. septembra 2016. godine, Nisvet Topalović, direktor RMU ¨Zenica¨ i Tomasz Budniok predsjednik korporacije Becker – Warkop, potpisali su Ugovor o nabavci mehanizovanog širokočelnog kompleksa.

Odluke Četrdeset prve (vanredne) Skupštine JP EPBiH Četrdeset prva, vanredna, Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela je Odluku o osnivanju privrednog društva sa ograničenom odgovornošću Tvornice transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla u zajedničkom vlasništvu JP Elektroprivreda BiH (80 %) i RMU Banovići (20 %).

Otvoreno gradilište HE ¨Vranduk¨ Svečanim otvorenjem gradilišta HE ¨Vranduk¨, 08.septembra 2016. godine, zvanično su počeli radovi na izgradnji prve hidroelektrane u sistemu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u poslijeratnom periodu.

Zakazana Četrdeset prva (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Četrdeset prva (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 19.09.2016. godine, u Sarajevu.

Delegacija Elektroprivrede BiH posjetila lokaciju izgradnje HE “Vranduk” Članovi Uprave Društva predvođeni generalnim direktorom Bajazitom Jašaraveićem posjetili su lokaciju na kojoj su u toku pripremni radovi za izgradnju HE „Vranduk“. Radovi se izvode u rejonu ulazne građevine tunela i brane - gdje se na obje obale rijeke vrši raščišćavanje terena, izgradnja pristupnih puteva i gradilišnih platoa, potom na poziciji velike strojare - gdje se vrši postavljanje automatske hidrološke stanice.

Potpisan Ugovor o priključenju VE Podveležje na prijenosnu mrežu Između JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka, zaključen je Ugovor o priključenju Vjetroelektrane Podveležje na prijenosnu 110 kV mrežu. Ugovor su u ime Elektroprivreda BiH potpisali Bajazit Jašarević, generalni direktor i dr.sci. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, a u ime Elektroprijenosa BiH Matan Žarić, generalni direktor i Cvjetko Žepinić, izvršni direktor za rad i održavanje sistema.

Lokalnoj zajednici predstavljene aktivnosti na izgradnji HE ¨Vranduk¨ U prostorijama Društvenog doma Vranduk, 03.avgusta 2016. godine, predstavnici investitora JP Elektroprivreda BiH i izvođača radova Joint Venture STRABAG AG Austrija/ Končar - inžinjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska (KONČAR – KET) upoznali su lokalnu zajednicu sa dosadašnjim i aktuelnim aktivnostima u vezi sa izgradnjom HE ¨Vranduk ¨.