Aktuelnosti

Intenzivni radovi na gradilištu HE Vranduk Nakon što je pomoćni objekt zagat brane prve faze zatvoren sa uzvodne strane prema lijevoj obali, zagat je dodatno ojačan zemljano stijenskom masom.

Podrška Bloku 7 Državnog savjeta Kine za upravljanje javnim kompanijama Predstavnici JP Elektroprivreda BiH dr.sci. Senad Salkić i Muhamed Ražanica izvršni direktori za kapitalne investicije i ekonomske poslove, Emir Aganović i Edib Bašić, savjetnici generalnog direktora i Goran Milošević sekretar Javnog preduzeća, razgovarali su sa delegacijom Državnog savjeta Kine za upravljanje javnim kompanijama koju je predvodio Yin Yisheng, zamjenik generalnog direktora. Kinesku delegaciji činili su i predstavnici China Gezhouba Group Company Limited (CGGC).

Zakazana Četrdeset treća (vanredna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Četrdeset treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo biće održana 06.12.2016. godine, u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, s početkom u 10,00 sati.

HE Vranduk - počelo zatvaranje zagata brane prve faze Na gradilištu HE Vranduk u toku su radovi na zatvaranju pomocnog objekta zagata brane prve faze prema lijevoj obali sa gornje uzvodne strane.

Radovi na gradilištu HE ¨Vranduk¨ u skladu sa planiranom dinamikom Na gradilištu HE ¨Vranduk¨ u toku su radovi na zatvaranju gornjeg dijela zagata. U prethodnim danima otvorena je lijeva strana kako bi se omogućio prolazak voda uzrokovanih padavinama u proteklom periodu. Nove količine nasipnog materijala su smještene na poziciji zagata, a osigurane su i nove količine talpi.

HE Vranduk - Intenzivne pripreme za početak izgradnje U skladu s planiranom dinamikom, na gradilištu HE Vranduk u toku su intenzivni radovi na izgradnji pomoćnog građevinskog objekta (zagata) u rejonu brane, kojim će tok rijeke Bosne biti preusmjeren i time stvoreni uslovi za početak radova na iskopavanju jame, odnosno temelja brane. Radovi se izvode u sklopu pripremnih radova druge faze, a shodno Načelnom odobrenju za građenje HE Vranduk.

Potpisani okvirni uslovi za kreditiranje izgradnje Bloka 7 Na Samitu 16 + 1 u Rigi (Latvija) predstavnici Elektroprivrede BiH i kineske EXIM banke potpisali su Okvirne uslove sporazuma za kreditiranje izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla.

U oktobru rekordna proizvodnja električne energije U oktobru 2016. godine u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ostvarena je ukupna proizvodnja električne energije u iznosu 805.738 MWh ili 151,76% u odnosu na planiranu proizvodnju.

HE Vranduk – intenziviranje druge faze pripremnih radova U okviru druge faze pripremnih radova za izgradnju hidroelektrane, koja obuhvata i izgradnju pomoćnog objekta – zagata za skretanje rijeke Bosne u rejonu brane, na dužini oko 50 metara instalisano je 75 željeznih talpi.

Primjena dnevnih tarifnih stavova u toku zimskog računanja vremena Prelaskom na zimsko računanje vremena, od nedjelje 30. oktobra 2016. godine, doći će do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova, odnosno, mijenja se vrijeme važenja tzv. jeftinije i skuplje struje za kupce električne energije koje snabdijeva Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.